W związku z realizacją kolejnego etapu projektu pn: „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 pochodzących Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego zaprasza do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej. Dziękujemy za poświęcony czas. Informacje o projekcie znajdują się na stronie Stowarzyszenia http://www.ko-pomerania.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=121

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę