Samorządowe Centrum Kultury, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny oraz Nadleśnictwo Manowo serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii” (szczegółowy program w załączeniu).

Spotkanie odbędzie 04 listopada br. w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie (ul. Leśna 2). Skierowane jest głównie do nauczycieli, przedstawicieli samorządów, jednostek i organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii. Zgłoszeń można dokonywać drogą telefoniczną pod nr tel. 94/711-01-51 lub drogą mailową: biuro@scksarbinowo.pl (liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Konferencja odbywa się w ramach szerszego projektu pn. Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej, który dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pobierz kartę zgłoszeniową
Pobierz program konferencji

opublikowano 19 października 2016