Zapytanie ofertowe na remont czterech pokoi, pomieszczenia łazienki (urządzenia z atestem) i utworzenia kuchni dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach przy obecnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie i Środowiskowym Domu Samopomocy. Więcej informacji w załączniku: zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Remont pomieszczeń budynku GOPS w celu przystosowania pod mieszkanie treningowe

 

 1. Zakres rzeczowy obejmuje:

 

Pomieszczenie nr 1 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 2 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 3 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 4 – pokój

Wymiana starej podłogi z paneli na nową (panele podłogowe min. 4 klasy ścieralności). Dwukrotne

malowanie  ścian  oraz  sufitu  na  wybrany  przez  inwestora  kolor  (ze  szpachlowaniem  ubytków

i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 5 – łazienka

Przebudowa istniejących łazienek na jedną dużą łazienkę (wyburzenie ścian działowych oraz wznoszenie nowych wraz z osadzeniem drzwi łazienkowych – ocena drzwi istniejących pod kotem dalszego wykorzystania), przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażoną w nowe, odpowiednie dla osób niepełnosprawnych atestowane urządzenia sanitarne oraz uchwyty. Łazienka wykończona płytką ceramiczną oraz malowana dwukrotnie (powyżej płytek + sufit) na kolor wybrany przez Inwestora.

 

Pomieszczenie nr 6 – kuchnia

Przystosowanie pomieszczenia biurowego na potrzeby kuchni połączonej z jadalnią. Konieczność wykonania instalacji sanitarnej (woda oraz ścieki – od pomieszczenia łazienki) oraz rozbudowy instalacji elektrycznej pod urządzenia kuchenne. Ponadto pomieszczenie wymaga wymiany starej podłogi z paneli na nową podłogę z płytek ceramicznych oraz dwukrotnego malowania ścian oraz sufitu na wybrany przez inwestora kolor (ze szpachlowaniem ubytków i nierówności oraz gruntowaniem).

Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

Pomieszczenie nr 7 – korytarz

Wymiana starej podłogi z paneli na nową z płytek ceramicznych. Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu na wybrany przez inwestora kolor (ze szpachlowaniem ubytków i nierówności oraz gruntowaniem). W korytarzu znajdują się schody (4 stopnie) przy których należy wykonać pochylnię dla niepełnosprawnych (należy znaleźć odpowiednie rozwiązanie spełniające warunki techniczne, propozycja: stalowe szyny mocowane na ścianie i opuszczane na schody w razie konieczności użycia). Powierzchnia pomieszczenia ok. m2.

 

 1. Kontrola jakości prac:
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów,
 • w toku odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, w szczególności atesty, deklaracje, certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

 

 1. Odbiór prac:
 • Prace będą podlegać odbiorowi końcowemu ( protokół odbioru końcowego),
 • Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru końcowego w formie pisemnej,
 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy najpóźniej 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego.

 

 1. Rozliczenie prac:

 

 • Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego, bezusterkowego i dokumentacja powykonawcza,
 • prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu …… dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia. Nieprawidłowo wystawiona faktura zostanie zwrócona Wykonawcy na jego adres.
[av_image src=’https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/02/kosztorys1.jpg’ attachment=’173372′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-8x2p41m’][/av_image]