Zarządzenie Nr 288/2022 w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mścice

Ankieta do pobrania w pdf:

ANKIETA – KONSULTACJE