Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 28 marca 2017 r. , o godz. 09.00, w sali narad tut. Urzędu odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy planowaną na dzień 31 marca 2017  r. Ponadto, po zakończeniu posiedzenia komisji odbędzie się spotkanie Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Przewodniczący  Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 17 marca 2017