Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 29 grudnia 2016 r. , o godz. 09.20, w Urzędzie Gminy w Będzinie, odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady:

komisja budżetowo – finansowa – posiedzenie u Skarbnika Gminy- tematem będzie zaopiniowanie zmian do budżetu na rok 2016 oraz zmian do WPF;
komisja infrastruktury technicznej – posiedzenie w gabinecie Wójta Gminy- tematem będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymień.

Przewodniczący  Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski