Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w związku z brakiem wyboru sołtysa

W związku z nierozstrzygniętym wyborem sołtysa sołectwa Będzino, Wójt Gminy Będzino zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 9 sierpnia 2019r. Szczegóły w załączonym zawiadomieniu.