Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr działki 172/4

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr działki 172/4 – otwórz