Zawieszenie działalności dziennych placówek wsparcia na terenie Gminy Będzino

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020r. ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem Sars-Cov-2 i chorobą COVID-19 zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Będzino od 24.10.2020r. do odwołania, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubu Senior+ w Mścicach. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” prowadzące działalność placówek będzie realizowało alternatywne formy pracy. Monitoringiem zostaną objęci wszyscy uczestnicy poszczególnych placówek. Pracownicy będą monitorować i ustalać potrzeby, by można było w jak najwyższym stopniu zapewnić bezpieczeństwo uczestników, poprzez dostarczenie im zakupów, potrzebnych leków, dowozu do poradni na planowane wizyty lekarskie, dokonywanie opłat oraz wszystkich innych zgłaszanych potrzeb. Ponadto uczestnikom będą zapewnione materiały do samodzielnego wykonywania prac w domu oraz gry edukacyjne. We wtorki od godz. 9.00 do 13.00 można uzyskać pomoc psychologiczną, dzwoniąc pod numer 603-969-188.

Decyzja Wojewody

opublikowano 26 października 2020