Zawieszenie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu koszalińskiego