Zawieszenie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu koszalińskiego

opublikowano 16 marca 2020