ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU RADA GMINY w Będzinie

Będzino, 30 czerwca 2021 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU
RADA GMINY w Będzinie

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn,zm.), informuję, iż w 2020 roku do Rady Gminy w Będzinie
nie złożono petycji celem ich rozpatrzenia.