Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Będzino dla wyboru Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej

opublikowano 15 lipca 2019