Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Będzino dla wyboru Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej