„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

W minioną sobotę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie miały miejsce dwie doniosłe uroczystości. Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Irena i Zbigniew Bujalscy z Tymienia oraz Państwo Elżbieta i Stanisław Korubowie z Kazimierza Pomorskiego.

Był to niezwykły, wzruszający moment, gdzie przy dźwiękach marsza Mendelsona pary złożyły sobie wzajemne podziękowania, w otoczeniu licznie przybyłej rodziny, przyjaciół jubilatów.

Obecna na uroczystościach Wójt Gminy Będzino, Pani Sylwia Halama złożyła małżonkom gratulacje, odznaczyła też jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP, Przewodniczący Rady Gminy Będzino, Pan Andrzej Nożykowski przekazał na ich ręce pamiątkowe dyplomy.

Przekazujemy raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych osób, by przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały przeżywać kolejne jubileusze.