Złote Gody Państwa Kopiec

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Dostojni Jubilaci Państwo Franciszek i Halina Kopiec obchodzili „Złote Gody”. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie w dniu 20 października 2018r. odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w imieniu, którego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Pani Krystyna Najdzion przekazała list gratulacyjny i upominek.

Pani Halina urodziła się w Strachominie, po ukończeniu szkoły pracowała w Lasach Państwowych, a następnie w Szkole Podstawowej w Strachominie. Po zawarciu małżeństwa zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Pan Franciszek urodził się w m. Straszydło obecnie woj. podkarpackim. Po ukończeniu szkoły pomagał w gospodarstwie rolnym swojego ojca.
W 1966r. przyjechał do Strachomina, podjął pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Strachominie, gdzie pracował do uzyskania emerytury. Państwo Kopiec poznali się w Strachominie.
26.06.1968r. zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzycy. Mają 2 córki, 5 wnucząt i 6 prawnuków.

Życzymy Państwu wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.
Kierownik USC Dorota Kokłowska