Złote Gody

„Dziękuję Ci żono… Dziękuję Ci mężu, że nasze małżeństwo było zgodne szczęśliwe i trwałe.” To słowa podziękowania wypowiedziane sobie wzajemnie przez Jubilatów obchodzących 50-lecie Pożycia Małżeńskiego Państwa Krystynę i Andrzeja Wróbel w dniu 9 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował  Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Andrzej Nożykowski Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie oraz najbliższa rodzina.

Państwo Krystyna i Andrzej Wróblowie z Popowa związek małżeński zawarli 09.04. 1966 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie. Pani Krystyna urodziła się w Będzinku. Szkołę podstawową ukończyła w Będzinie. Uczęszczała do Technikum Ekonomicznego w Koszalinie. Po ukończeniu szkoły średniej podjęła pracę w GS w Będzinie na stanowisku księgowej. Pracowała do uzyskania emerytury. Pan Andrzej wraz z matką, babcią i siostrą przyjechał z okolic Przemyśla na teren gminy Będzino w 1946 r. do miejscowości Popowo. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Popowie, a następnie w Parnowie uczęszczał  do szkoły  zawodowej w Koszalinie, gdzie uzyskał zawód kowala. W 1978 r. przejął gospodarstwo rolne po matce i prowadził do uzyskania emerytury. Państwo Wróblowie mają 1 syna, 2 wnuków i 1 wnuczkę.

Życzymy Jubilatom dużo zdrowia, szczęścia, radości oraz kolejnych Jubileuszy.