Zmiana miejsca wspólnego posiedzenia komisji

Szanowni Państwo z powodów organizacyjnych, jutrzejsze wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w Domu Kultury w Będzinie, a nie we Mścicach.

Andrzej Nożykowski
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie