Zmiana opłat za śmieci

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 stycznia zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego zbierającego odpady w sposób nieselektywny będzie kształtować się następująco:

  1. a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 16,00 zł,
  2. b) gospodarstwa domowe 2 osobowe – 32,00 zł
  3. c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 48,00 zł,
  4. d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 64,00 zł,
  5. e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 80,00 zł.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego, gromadzącego odpady w sposób selektywny będzie kształtować się następująco.

  1. a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 10,00 zł,
  2. b) gospodarstwa domowe 2 osobowe – 20,00 zł
  3. c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 30,00 zł.,
  4. d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 40,00 zł,
  5. e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 50,00 zł

Termin płatności ww. opłaty pozostaje bez zmian, tj. do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał także nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja dostępna jest na stronie https://bedzino.pl/odpady/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Deklaracje złożone przed tym terminem zachowują swoją ważność.

opublikowano 8 grudnia 2014