UWAGA Zmiana terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Będzino informuje o zmianie terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Poz.1 działka zabudowana mieszkalna położona w m. Wierzchomino 47 gm. Będzino, powiat Koszaliński, woj. Zachodniopomorskie nr 728/3 pow. 0,1363ha,

Poz.2 działka zabudowana  użytkowa położona w m. Tymień gm. Będzino , powiat Koszaliński, woj. Zachodniopomorskie nr 61/13  pow. 0,0818  ha,

Poz.3 Lokal mieszkalny położony w m. Łekno 12/3, gm. Będzino, pow. Koszaliński, woj. Zachodniopomorskie

Poz.4 Lokal mieszkalny położony w m. Dobiesławiec 13/4, gm. Będzino, pow. Koszaliński, woj. Zachodniopomorskie

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016r w godz.

o godz.10.00 poz. 1

o godz.11.00 poz. 2

o godz.12.00 poz. 3

o godz. 13.00 poz. 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Będzino tak, by najpóźniej 15 grudnia 2017r znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Będzino. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący adres nieruchomości lub oznaczenie geodezyjne, której ono dotyczy.