Zmiana zasad kwarantanny i izolacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana zasad kwarantanny i izolacji.

Od piątku (11 lutego) nie będzie już stosowana kwarantanna wobec osób z kontaktu.
Od wtorku (15 lutego) izolacja osoby zakażonej koronawirusem zostaje skrócona do 7 dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej trwać będzie tak samo długo, co izolacja.

W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny jest równy okresowi tej izolacji; obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia” – zapisano w rozporządzeniu.

W przypadku osób wykonujących zawody medyczne oraz żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych okres obowiązkowej kwarantanny wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie badana testem antygenowym przez kolejne 5 dni po kontakcie z osobą zainfekowaną .

opublikowano 11 lutego 2022