Zmiany w rozporządzenia nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.