W dniu 18 sierpnia br. odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami Sołectwa Strzepowo, podczas którego została wybrana nowa Sołtys Sołectwa Pani Weronika Chudziak oraz nowa Rada Sołecka w osobach : Pan Mieczysław Tomczyk, Pani Paulina Sykuła, Pani Justyna Szczepanik – Sroczyńska, Pani Marzena Grzelak, Pani Katarzyna Gołuchowska, Pan Wojciech Cyran oraz Pani Beata Kędzior.

W spotkaniu poza mieszkańcami uczestniczyli także Pani Sylwia Halama Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Będzino, Radne Rady Gminy w Będzinie Pani Krystyna Najdzion i Pani Eugenia Imbiorowska, Pani Wioletta Mróz – pracownik Urzędu Gminy w Będzinie oraz Pani Natalia Jastrzębska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
Mieszkańcy wybierali Sołtysa i Radę Sołecką w wyborach uzupełniających w związku ze złożoną rezygnacją Pani Agnieszki Nowaczyk oraz członków rady sołeckiej. Udział w zebraniu wzięło 54 mieszkańców sołectwa.
Pani Weronika Chudziak zadeklarowała chęć rozwoju sołectwa oraz wspólne uczestniczenie całego społeczeństwa sołectwa w podejmowaniu kluczowych decyzji dla jego rozwoju.
Mieszkańcy podczas spotkania poruszyli bieżące sprawy dot. sołectwa, które zostały wyjaśnione.
Na zakończenie spotkania Pani Wójt Sylwia Halama życzyła Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej owocnej, skutecznej i satysfakcjonującej pracy społecznej na rzecz mieszkańców Sołectwa Strzepowo.