Projekt „Orły transportu” skierowany jest do pracowników mikro/ małych firm działających w branży logistycznej z obszaru województwa zachodniopomorskiego a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Orły transportu” realizowany jest przez HUMANEO od 1 listopada 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

Wśród organizowanych kursów znajdują się:

  • TRANSPORT ŻYWYCH ZWIERZĄT – 12 godzin szkolenia,
  • BASIC CARGO – 25 godziny szkolenia pozwalające na poznanie specyfiki transportu lotniczego,
  • TRANSPORT LOTNICZY DLA HANDLOWCÓW I LOGISTYKÓW – 25 godzin szkolenia z zakresu transportu lotniczego,
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA – 8 godzin szkolenia z przepisów dotyczących odpowiedzialności spedytora,
  • REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI I PRZEWOZU TOWARÓW – 8 godzinne szkolenie dotyczące sposobu składania reklamacji,
  • UBEZPIECZENIE CARGO – 8 godzin szkolenia

Ponadto:

  • SZKOLENIA Z ZAKRESU BRANŻOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 50 godzin szkolenia dla pierwszych 100 osób, które wybiorą jedno z w/w szkoleń,
  • „ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA” – jednorazowe spotkanie mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej dla wszystkich uczestników.

Udział w szkoleniu pozwoli na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób pracujących w branży transportu do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wzrost umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim.

Wszyscy uczestnicy otrzymają: materiały dydaktyczne a podczas szkolenia z zakresu branżowego języka angielskiego i „Świadomość ekologiczna” catering.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

LINK DO STRONY ZWIĄZANEJ Z PROJEKTEM “ORŁY TRANSPORTU”