Wójt Gminy Będzino przypomina producentom rolnym , że w bieżącym miesiącu mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.
O zwrot mogą ubiegać się producenci , którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy .
Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( punkt informacyjny ) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2020
http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1703&id2=340.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 ; 883 018 036
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kubicka