1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

W tym szczególnym czasie wspomnijmy osoby związane z nasza gminą, które odeszły od nas w ostatnim roku:

Ryszard Sawicz

+ 7 grudnia 2019 r. zmarł Pan Ryszard Sawicz (1950-2019), który 16 lat był Wójtem Gminy Będzino. Od 1990 roku budował i organizował samorząd gminy. Przez wiele lat swojej działalności dał się poznać, jako życzliwy, pełen wyrozumiałości i otwarty na potrzeby innych człowiek. Pamięć o Wójcie Ryszardzie Sawiczu na trwałe zapisała się w sercach mieszkańców Gminy Będzino.

 

 

Helena Piechowiak

+ 23 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy Panią Helenę Piechowiak (1928-2020), nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Będzinie, która kilkadziesiąt lat była związana z oświatą będzińską. Początkowo była kierownikiem szkoły, a następnie uczyła biologii, prac ręcznych oraz nauczania początkowego. Przed odejściem na emeryturę, w 1978 roku prowadziła zajęcia świetlicowe i biblioteczne. Wielu dorosłych już mieszkańców Będzina wspomina Panią Helenę, jako życzliwą i oddaną pracy osobę.

 

Anna Wachowicz

+ W dniu 3 września 2020 r. odeszła na zawsze Pani Anna Wachowicz (1935-2020). Pani Anna była znana ze swej działalności społecznej. Pełniła niegdyś funkcję radnej, działała w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w latach 90-tych mieszkańcy wybrali ją na sołtysa Sołectwa Kładno. Znana z zamiłowania do pisania wierszy, którymi uświetniała wiele spotkań z mieszkańcami. Oto fragment jednego z wierszy napisanych przez Panią Anię w 1993 r.

“Jest wieczór, pierwszy listopada,
niebo usłane gwiazdami – chwila zadumy.
Moje serce podpowiada,
jak życie zmiennymi toczy się koleinami.

Malutkiej lampki chybocze płomyk mały,
jak promyk słonka świeci.
I głos kapłana słyszę “módl się za nami”,
a przy mogile rodzina: wnuki i dzieci.

Na grobach znicze płoną,
wesołe płomyki biją w górę,
dla myśli moich wy jesteście obroną,
dusze – czy szczęśliwe są choćby niektóre?

Za oknem noc usłana gwiazdami.
Spokoju serca pragnę z całej duszy,
wciąż dręczona pytaniami,
czy to już czas w nieznaną dal wyruszyć?”

Cześć ich pamięci.

opublikowano 30 października 2020