Rusza kolejna edycja Programu Działaj Lokalnie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w programie Działaj Lokalnie, które odbędzie się 9.05 (środa) o godz. 16.00 w bibliotece publicznej w Będzinie.
Wnioskodawcami w ramach programu mogą być zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Więcej o programie Działaj Lokalnie:
http://dzialajlokalnie.pl/
http://ndsfund.org/index.php?id=140

PROGRAM SPOŁECZNIK

Dla wszystkich, którzy chcieliby złożyć wnioski naborze mikrograntów lub inicjatyw obywatelskich, a nie mogli uczestniczyć we wczorajszym spotkaniu z animatorem poniżej udostępniamy prezentację z instrukcją złożenia wniosku krok po kroku i zachęcamy do aktywności. Granty 3 i 10 tys. czekają na Państwa pomysły.

Szczegóły programu:
http://karrsa.eu/program-spolecznik/

Prezentacja – otwórz

Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

Zapraszamy do udziału w projekcie “Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Gminę Będzino. Inicjatywa będzie realizowana od maja do października br. W ramach projektu organizowane będą m.in. zajęcia z dietetykiem, zajęcia kulinarne oraz zajęcia z trenerem osobistym. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Będzino zmagających się z problemem otyłości.

Pobierz ankietę zgłoszeniową

Zaproszenie na posiedzenie komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy

Zapraszam do udziału w posiedzeniu komisji rolnictwa i przemysłu RG, która odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. , o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Przedmiotem posiedzenia będą tematy dotyczące m.in. wypłat odszkodowań dla rolników, funkcjonowania Kół Łowieckich na terenie naszej Gminy oraz sprawy bieżące.
Zainteresowanych zapraszamy.

Przewodniczący komisji
Andrzej Krawiec

Joanna Żurawska

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej drogiej koleżanki, wieloletniego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie – Joanny Żurawskiej.

Read more

Skorzystaj z pomocy!

RUSZYŁ PROGRAM „SPOŁECZNIK”

W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozpoczęciu drugiej edycji programu „SPOŁECZNIK” zapraszam serdecznie na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali Biblioteki Publicznej w Będzinie.

W ramach programu „SPOŁECZNIK” organizacje pozarządowe w systemie regrantingu otrzymują na realizację zadań publicznych określonych w ich działalności statutowej oraz stosownych ustawach środki finansowe w wysokości do 3 tys. złotych. W tegorocznej edycji Operator wprowadził innowacyjną formułę wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, w którym wnioskodawcy mogą ubiegać się nawet o 10 tys. zł.
W poprzednim roku program „SPOŁECZNIK” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 1100 wniosków na 500 dostępnych miejsc. Region Koszalina, Sławna i Darłowa był pod tym względem najbardziej aktywny, co wskazuje na wysoki poziom zaangażowania mieszkańców w życie lokalnych społeczności.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i aplikowania w Programie.

Szkolenie do konkursu Zakładanie Działalności Gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2018 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10.30 – 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

– Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD

– Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

– Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. I. Jeża w Tymieniu odbyła się kolejna edycja gminnego turnieju sportowego dla klas III szkół podstawowych pod nazwą „I Ty zostaniesz mistrzem”. Zgodnie z regulaminem turnieju w skład drużyny wchodziło 5 dziewczynek i 5-ciu chłopców + 1 zawodnik rezerwowy. Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach sprawnościowych, zdobywając cenne doświadczenie, jakim jest rywalizacja sportowa i zasady fair play, mając przy tym mnóstwo radości i zabawy. Zawody otworzył dyrektor szkoły pan Mirosław Gostomczyk.
Celem tej rywalizacji sportowej było kształtowanie u dzieci postaw zdrowego i harmonijnego rozwoju, zaspokojenie potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, kształtowanie charakteru i dyscypliny oraz szacunku do zwycięstwa i porażki.
W tym roku w zmaganiach udział wzięły tylko dwie szkoły z naszej gminy, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach pod opieką pani Wandy Lenarcik i gospodarz – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu pod opieką pani Jolanty Marchewki. Mistrzem Gminy została Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, która wygrała z gospodarzami 6 konkurencji na 10 możliwych. W sumie zwycięska drużyna z Mścic uzyskała 29,5 pkt., a drużyna z Tymienia uzyskała 27 pkt. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplom, jak również nagrody dla szkoły, które ufundował Szkolny Związek Sportowy naszej gminy. Serdeczne gratulacje dla najlepszych drużyn z gminy oraz ich opiekunów i podziękowanie za przygotowanie dzieci do turnieju. Każdy z zawodników zasługuje na wyróżnienie.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Tomaszewicz