Dzień Pracownika Socjalnego

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Granty sołeckie 2020

Gmina Będzino stara się podejmować wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju lub poprawy istniejącej infrastruktury, integracji społeczności lokalnej angażując w realizację mieszkańców naszych miejscowości, jak również zaspokajać potrzeby zgłaszane przez naszych mieszkańców, a mające na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa publicznego. Mając powyższe na uwadze przy współpracy sołectw i pracowników urzędu w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zgłoszenia wysłało 3 sołectwa. Nagrodą w konkursie była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł, na zgłoszony do realizacji pomysł.

W Gminie Będzino trzy sołectwa otrzymały dofinansowanie na realizację swoich pomysłów:

Sołectwo Dobre – projekt pt. „Integrowanie  przez  działanie w Dobrem”

Sołectwo Łekno – projekt pt. „Zdrowo i oświatowo w Łeknie”

Sołectwo Śmiechów/Borkowice – projekt pt. „Strefa  rekreacji w miejscowości Borkowice”

Dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na terenie naszej gminy powstały trzy dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne, miejsca integracji społecznej. W realizację projektów zaangażowali się mieszkańcy poszczególnych sołectw, dzięki czemu sprawnie i szybko wszystko przebiegło. Dziękujemy Sołtysom poszczególnych sołectw za zdopingowanie swoich mieszkańców do pomocy w realizacji projektów, a co najważniejsze dziękujemy za pomysły.

 

 

WÓJT GMINY BĘDZINO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE

  • 2020-10-20 – Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 19.11.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie – otwórz
  • Załącznik 1
  • Załącznik 2

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań uprawniających  do otrzymania żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”

Za wydawanie żywności odpowiada Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. O terminie wydawania żywności będziemy Państwa informować wkrótce. Zaznaczamy: podstawą wydania żywności jest skierowanie.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Rafał Turlej

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie

Skorzystaj z pomocy – grupa wsparcia.pl

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

Darmowe grupy wsparcia online
Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne
W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa zachodniopomorskiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Promocja dla lokalnych grup wsparcia
Ponadto zachęcamy wszystkie lokalne grupy i ośrodki wsparcia działające w formie bezpośredniego kontaktu uczestników na terenie województwa zachodniopomorskiego do informowania lokalnej społeczności o swojej działalności za pośrednictwem darmowej reklamy na portalu GrupaWsparcia.pl pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/lokalneGrupyWsparcia

Projekt ten sfinansowano ze Środków Fundacji PZU

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska
+ 48 690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl
Kontakt dla mediów:
Urszula Hajn
ADRA Polska
+ 48 790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl

Życzenia od Rady Gminy

Święto Niepodległości 2020

Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji rok rocznie w naszej gminie odbywało się szereg imprez kulturalnych upamiętniających to ważne wydarzenie. Tegoroczne obostrzenia związane z ogłoszeniem stanu epidemii nie pozwoliły nam na realizację corocznego turnieju szachowego, tenisa stołowego czy turnieju piłki nożnej. Ale dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia proponujemy wirtualne obchody Święta Niepodległości w postaci wspomnień z lat ubiegłych jak również zapraszamy na msze odprawiane w intencji ojczyzny w kościołach w naszej gminie. Zachęcamy też aby w tak wyjątkowym dniu w historii naszej Ojczyzny dawać wyrazy naszego patriotyzmu poprzez wywieszenie biało-czerwonych flag. Ponad to korzystając ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udostępniamy wydarzenia zaplanowane z okazji 11 listopada poprzez środki komunikacji elektronicznej i tak : Grafika informująca aby w południe 11 listopada zaśpiewać razem humn! Logo Biegu niepodległości Jubileusz 5 lat Baner dyktanda.pl na Święto niepodległości

logo niepodległaPrzypomnijmy sobie jak obchody Święta Niepodległości w Gminie Będzino odbywały się rok temu.

50 LAT RAZEM

03 listopada 2020r. Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 5 par.
Wójt Gminy Będzino Pan Mariusz Jaroniewski życzył Dostojnym Jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia bliskich, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy.
Jubilaci zostali udekorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, otrzymali również listy gratulacyjne oraz upominki.

Państwo Helena i Stanisław Kowalscy z Łopienicy

 Państwo Wiesława i Roman Stelmacherowie ze Strachomina

Państwo Maria i Stanisław Talachowie z Mścic

Państwo Helena i Stanisław Szperlakowie z Mścic

Państwo Zofia i Stanisław Lutowie z Dobrzycy

Szanowni Jubilaci w tym szczególnym czasie w jakim teraz jesteśmy przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób.

Kierownik USC
Dorota Kokłowska