Zostań Zachodniopomorskim Rolnikiem Roku!

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Konkursu pn.”Zachodniopomorski Rolnik Roku” Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą burmistrzowie i wójtowie, a także zarządy powiatów właściwe dla lokalizacji gospodarstwa, Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, rolnicze związki branżowe oraz lokalne grupy działania z terenu działania województwa zachodniopomorskiego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.rolnikroku.wzp.pl.

Dzień Babci i Dziadka w Będzinie

Treningowe uruchamianie syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
NA TERENIE GMINY BĘDZINO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

          w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku.

Read more

Podsumowanie Finału WOŚP w Gminie Będzino

Drodzy Mieszkańcy Gminy Będzino,

za nami już 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Gminie Będzino udało się nam zebrać łącznie aż 56 132,96 zł! W gminie działały cztery sztaby WOŚP (w Dobrzycy, gdzie zebrano 8 159,33 zł, w Będzinie, gdzie udało się zebrać 9 575,38 zł, w Tymieniu, gdzie zebrano 12 430 zł, oraz w Mścicach, gdzie zebrano najwięcej, bo aż 25 968, 25 zł.).

Za to wszystko- za pomoc w organizacji, za udział mieszkańców, za frekwencję- serdecznie dziękuję!

Dołożyliśmy jako gmina swoją cegiełkę do 27 finału WOŚP i możemy być z tego dumni.

Tym bardziej, że się działo. Były licytacje, smakołyki, tańce i śpiew, występy zespołów ludowych i dzieci, pokazy sztuk walki, oraz tradycyjne światełko do nieba. Bawili się starsi, młodsi i najmłodsi- wszyscy.

Ludzi o wielkich sercach w naszej gminie nie sposób policzyć. Serdecznie Wam za okazane wsparcie dla WOŚP dziękuję. Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wstrząsnęła w tak doniosłym momencie nami wszystkimi, jednak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała ten finał do końca. Mam wielką nadzieję i wiarę, że mimo wszystkich zawirowań, jakie w tej chwili dotykają WOŚP,  już za rok spotkamy się na kolejnym finale.

Jeszcze raz wszystkim dziękuję!

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski

POLOWANIA DEWIZOWE NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Uwaga mieszkańcy! W dniach 19-27 stycznia b.r. na terenie gminy Będzino odbędą się dewizowe polowania na dziki, organizowane przez koła łowieckie, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Ministra Środowiska w celu walki z ASF.

Zarząd Koła łowieckiego „Jeleń” w Koszalinie planuje przeprowadzać polowania łowieckie w obwodach łowieckich nr 4,6, 42. Polowania te odbędą się w dniach: 19-20 i 26-27 stycznia b.r.

Koło łowieckie „Bekas” w Koszalinie planuje przeprowadzenie polowań na dziki i lisy w dniach:
20.01 oraz 26.01 (obwód nr 5) w pobliżu: Mielno, Będzino, Mścice, Dobiesławiec, Niegoszcz, Kazimierz, Łekno.

Ponadto, Kołobrzeskie Koło Łowieckie „Rys” organizuje zbiorowe polowanie na dziki i drapieżniki w dniu 20.01. w obwodzie nr 7. Zbiórka – Hubertówka, Tymień, godzina 9.00

Sołtysi Gminy Będzino

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Państwa Sołtysów naszej gminy na spotkanie, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2019 r., o godz. 12.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Tematyka spotkania:
♦ informacja dotycząca pierwszej raty podatku na rok 2019
♦ szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
♦ informacja pracownika ODR dotycząca planowanych szkoleń w 2019 r.
♦ informacja dotycząca wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję
♦ sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem sołectw
♦ podsumowanie kończącej się kadencji władz sołeckich.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Powstały nowe miejsca opieki i integracji dla Seniorów

Miniony rok zakończył się dobrymi wieściami dla społeczności senioralnej z terenu gminy Będzino. W miejscowości Tymień, w skrzydle Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża, otwarto Dzienny Dom Senior+. Jest to placówka, której celem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Będzino, ma stanowić pomoc i odciążenie opiekunów faktycznych (dzieci i wnuków aktywnych zawodowo względem rodziców). Placówka składa się z następujących pomieszczeń: sali głównej, sali gimnastycznej, szatni, pokoju do relaksu, sali klubowej (komputery, biblioteczka), kuchni, z jadalnią oraz łazienek z prysznicem. Wyposażono je w m.in. w fotel do masażu, piłki, maty, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt RTV i AGD oraz wygodne meble. Wszystko w trosce o osoby starsze, wymagające komfortowej opieki. Na miejscu  pod opieką terapeutów będzie mogło przebywać 20 seniorów korzystając m.in. z konsultacji z fizjoterapeutą czy zajęć ruchowych. Podczas pobytu zapewnione będą też dostosowane do tej grupy wiekowej inne zajęcia oraz posiłki.

W budynku Domu Ludowego w Mścicach powstał z kolei Klub “Senior +”- miejsce do integracji i spędzania czasu wolnego dla osób starszych. Pod okiem animatora również 20 osób może korzystać z zakupionego w ramach projektu wyposażenia. M.in. z myślą o działającym tam prężenie zespole “Zalesie”, który tworzy lokalne środowisko seniorów, powiększono o modułowe elementy scenę  oraz zakupiono nagłośnienie. Salę główną podzielono mobilną ścianką na dwie mniejsze, w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. W planach utworzonej placówki jest animacja lokalnych seniorów dostosowana do ich potrzeb m.in. poprzez zajęcia ruchowe, integracyjne, warsztaty manualne czy kulinarne. W tym celu doposażono także zaplecze kuchenne w nowy sprzęt AGD.

Z udziałem w obu placówkach będą wiązać się nieduże opłaty dla uczestników. Szczegóły dotyczące tej kwestii przekazane zostaną w późniejszym terminie. Docelowa oferta działania placówki jest obecnie opracowywana. Szerszych informacji dotyczących kwalifikacji do opieki w Dziennym Domu Senior + oraz w Klubie Senior+ udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapraszamy do kontaktu w celach rekrutacyjnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie76-037 Będzino 56
tel: +48 94 31 62 337
email: gops_bedzino@zeto.koszalin.pl
www: http://bedzino.naszops.pl/

Obie placówki powstały dzięki dofinansowaniu ze środków  otrzymanych w ramach rządowego Programu Senior + Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 324 000,00 zł (220 000,00 zł Dzienny Dom Seniora oraz 104 000,00 zł Klub Seniora), co stanowiło aż 80% wartości inwestycji oraz środkom własnym Gminy Będzino  w łącznej  wysokości 81 000,00 zł (55 000,00 zł Dzienny Dom Seniora oraz 26 000,00 zł Klub Seniora), co stanowiło 20% wartości inwestycji.