Seniorzy w bibliotece

W będzińskiej bibliotece, dla osób w wieku 50 lat i więcej, prowadzony jest bezpłatny kurs komputerowy „E-kompetentni”. Kursanci uczą się podstaw pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjne, bezpiecznego zarządzania danymi. Omawiane są kwestie bezpieczeństwa w sieci i rozwiązywania problemów technicznych. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy. Kurs finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych i budżetu państwa.

Read more

Zagłosuj na Hortulus

Ogrody Hortulus dostały się do II etapu konkursu Twój Biznes pod banderą sukcesu organizowanego przez Pomorze Zachodnie.

Read more

RUSZYŁY PRACE NA CMENTARZU W ŁEKNIE

Mieszkańcy sołectwa Łekno i Będzino  rozpoczęli wspólnie prace na cmentarzu w Łeknie. Obejmą one ułożenie chodnika z kostki brukowej w alei głównej oraz utworzenie w poniemieckiej części cmentarza, na której obecnie zlokalizowanych jest wiele niszczejących nagrobków dawnych mieszkańców tych ziem – symbolicznego miejsca pamięci w formie lapidarium. Przed mieszkańcami zaangażowanymi w realizację projektu bardzo dużo pracy. Stąd zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to przedsięwzięcie lub ofiarowanie wsparcia finansowego lub rzeczowego (sprzęt, narzędzia, poczęstunek itp.) mogące usprawnić podejmowane działania. W związku z trwającymi pracami mogą pojawić się utrudnienia w dostępie do cmentarza lub jego poszczególnych części za co przepraszamy. Szczegółowych informacji na temat prowadzonych działań udziela Sołtys Łekna Pani Weronika Bączkowska (509 955 263).

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego grantu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł. Wkład własny dodatkowo pochodzi z budżetów sołeckich Łekna i Będzina (po 1500,00 zł). Dotacja przeznaczona jest na zakup surowców, a wszelkie prace wykonywane będą w ramach wolontariatu mieszkańców.

Polowania

Grupa Teatralna „Agrafka” znów na deskach

Grupa Teatralna „Agrafka” znów na deskach, tym razem w Teatrze Variete Muza w Koszalinie. 24 października wzięliśmy udział w Gali Finałowej Przeglądu Dziecięcych Form Teatralnych jako laureaci konkursu „NIEPODLEGŁA 2018”.

Read more

Złote Gody Państwa Kopiec

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Read more

4 Jubileusze Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego

      W dniu 13 października 2018r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie świętowano trzy jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Szanowni Jubilaci to Państwo Krystyna   i Eugeniusz Michalakowie, Państwo Czesława i Ryszard Stępniowie, Państwo Helena i Franciszek Dubielowie. Jubileusz Państwa Urszuli i Mariana Grodzkich odbył się w ich rodzinnym domu. Na uroczystości licznie przybyły rodziny Jubilatów.

Read more