Wspomnienie ś.p. Michała Najdzion

Z głębokim żalem i smutkiem nasza lokalna społeczność przyjęła wiadomość o śmierci śp. Michała Najdzion,  wieloletniego Sołtysa Sołectwa Strzepowo.

W pamięci mieszkańców małej ojczyzny, której był reprezentantem zapisał się jako osoba skromna, pracowita, oddana mieszkańcom i ich sprawom. Wspominany będzie jako jeden z najlepszych sołtysów, bardzo uczynny i niosący pomoc.

Wyrazy współczucia i żalu dla Pani Krystyny Najdzion Radnej Rady Gminy Będzino z powodu śmierci Męża składają Wójt Gminy Będzino wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Będzino wraz z Radnymi oraz sołtysi Gminy Będzino.

Woda w Strachominie, Smolnem, Strzepowie i Dobrzycy już zdatna do spożycia przez ludzi!

Uwaga Mieszkańcy Dobrzycy, Smolnego, Strachomina i Strzepowa!

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie stwierdził, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć Dobrzyca i Strachomino (informacja nr HK.9020.2.114.2023.2 i HK.9020.2.108.2023.3 z dnia 28.09.2023 r.) spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie potwierdzające jakość wody przeznaczonej do spożycia:

Strachomino

Dobrzyca

 

Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów

Prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu w dniu wyborów, przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów należy wcześniej zgłosić.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Będzino w terminie do
2 października 2023 roku (poniedziałek).

Zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego można dokonywać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy;
 3. oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 4. wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
 5. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;
 6. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu:

 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza
  o tym fakcie;
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
  i ważności orzeczenia.

Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem 94 31 62 538, 94 31 62 539 lub osobiście (ustnie) w Urzędzie Gminy Będzino  w pokoju nr 8.

Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 12 października 2023 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Gminy Będzino o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.

Uwaga! Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia, powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składania zgłoszeń.

Za nami 6. edycja Dyniowego Garden Party w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy

Mieszkańcy Gminy Będzino jak też przybyli goście, jak co roku tłumnie brali udział w Dyniowym Garden Party organizowanym przez ogrody Hortulus w Dobrzycy.

W tym roku impreza odbyła się dnia 24 września i tego właśnie dnia, Dobrzyca zamieniła się w miejsce wizyt miłośników plenerowych, rodzinnych zabaw i kulinarnych smakoszy, którzy kierowali swe kroki do ogrodów Hortulus Spectabilis. Pogoda zachęcała do spędzania czasu na świeżym powietrzu, było słonecznie i barwnie. Wydarzenie odwiedziła rekordowa liczba około 4 tysięcy gości, na których czekało mnóstwo atrakcji.

Głównym punktem programu była Dyniowa Gonitwa – drużynowa sztafeta. Uczestnicy mieli do pokonania przeszkody, a na czterech punktach wymiany, przekazywali sobie dynię, którą wylosowali przed startem. W sztafecie wystartowało prawie sto osób, zaś  na mecie na uczestników czekały pamiątkowe przypinki i posiłek regeneracyjny – pyszna zupa dyniowa.

Ponadto goście wydarzenia mogli zmierzyć się w konkurencjach takich jak: toczenie dyni, walka o dynię, szacowanie wagi dyni czy skoki w workach. Jak co roku dużym powodzeniem cieszyła się konkurencja drążenia dyni.

Dużym powodzeniem cieszył się punkt animacyjny dla dzieci. Mogły one między innymi przygotować wyklejankę z płatków jesiennych kwiatów. W animacjach tych brali udział również dorośli uczestnicy wydarzenia. Ponadto nie zabrakło gier plenerowych rozstawionych na terenie Ogrodów, a były to: domino, kółko i krzyżyk czy puzzle, w których do ułożenia była plansza z odmianami dyń.

Dyniowe Garden Party to również moc doznań kulinarnych. Uczestnicy na pewno nie wyszli głodni z Ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. Na talerzach gościła dynia w różnej postaci. Oczywiście największym powodzeniem cieszyła się pyszna zupa dyniowa, której przyrządzono ponad 400 litrów!

Podczas Dyniowego Garden Party odbyły się dwa konkursy: Konkurs florystyczny i konkurs na Dyniowego Cudaka. W pierwszym z nich zmagało się pięć uczestniczek, które do wykonania miały kompozycję z użyciem dyni a także kwiatów, traw i innych roślin rosnących w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. W konkursie na Dyniowego Cudaka jury miało trudny orzech do zgryzienia. Prace były bardzo kreatywne i niezwykle różne, przez całą imprezę cieszyły oko odwiedzających gdyż rozstawione zostały w różnych miejscach ogrodu.

Atrakcją wydarzenia były również stoiska wystawiennicze. Można było kupić pyszne przetwory, miody, zakwasy a na stoisku organizatora między innymi ozdobne dynie wychodowane w Ogrodach Hortulus Spectabilis. Goście mogli zwiedzić Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy w jesiennej aurze, gdzie  kwitną już trawy, jesienne byliny zdobią rabaty a liście drzew i krzewów przybierają nowe barwy.

Dostępność do wody pitnej w Wierzchominie

Uwaga Mieszkańcy Wierzchomina!
 
Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że woda zdatna do picia (w beczkowozie) będzie dystrybuowana w Wierzchominie (przy sklepie) w dniu dzisiejszym (czwartek – 28.09.2023 r. ) od godziny 13:30.

Dotacja na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy

Kościół p.w. Trójcy Świętej w Dobrzycy, gm. Będzino.

Gmina Będzino uzyskała 500 tys. zł w ramach 2. edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy.

To ważna informacja dla mieszkańców Dobrzycy, sąsiednich miejscowości ale też dla społeczności całej gminy, gdyż wartość architektoniczna zabytku jest ogromna i stanowi cenny zasób kulturowy Gminy Będzino. Budynek kościoła stanowił przedmiot publikacji historycznych i nadal budzi zainteresowanie, stał się wizytówką gminy na portalach internetowych. Jednak, by nadal mógł cieszyć osoby zwiedzające obiekt wymaga pilnej renowacji. – Bardzo się cieszę, to doskonała wiadomość dla naszych parafian.- mówi proboszcz, ks. Jarosław Rynowiecki.- Dzięki zaangażowaniu władz gminy będzie możliwy kolejny etap prac, obejmujący prace remontowe dachu w kościele. Już raz, w 2018r. udało się dzięki ofiarności parafian i dotacji z budżetu Gminy Będzino wykonać remont wieży, którą uszkodziła potężna wichura. Teraz będzie możliwa poprawa wizerunku świątyni i wyeksponowanie jej walorów.

Inwestycja dotyczy wykonania prac remontowo-konserwatorskich i robót budowlanych. Warto przy okazji nadmienić, że  kościół Trójcy Świętej w Dobrzycy został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1267. Został wybudowany w 1867r. w stylu neogotyckim z elementami neoromańskimi na miejscu wcześniejszej średniowiecznej świątyni. Jest obiektem murowanym z cegły, na cokole z przełamanych kamieni polnych. Założony został na planie wydłużonego prostokąta, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocznie od wschodu oraz 5 – kondygnacyjną wieżą na rzucie kwadratu od zachodu, zwieńczoną wysokim ostrosłupowym hełmem.

Po kontroli w 2011r. stwierdzono pilną potrzebę, w pierwszej kolejności, zabezpieczenia wieży kościoła (zagrożenia budowlane), wykonanie prac naprawczo – zabezpieczających, w tym wymianę pokrycia dachowego. W 2018 r. przeprowadzono remont i renowację wieży kościoła przy ogromnym udziale finansowym parafian. Obecnie, konieczna jest wymiana pokrycia dachowego na korpusie nawy oraz prezbiterium i aneksów, które są w bardzo złym stanie technicznym. Pokrycie wykonane jest z blachy ocynkowanej,  z licznymi ubytkami, nieszczelnościami, o znacznym zużyciu technicznym. Pozyskane przez Gminę Będzino dofinansowanie umożliwi Parafii wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Spotkanie z mieszkańcami z miejscowości Popowo w sprawie funkcjonowania strzelnicy – 3 października 2023 r. 17:00