Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności III raty podatków lokalnych

Wójt Gminy Będzino uprzejmie przypomina , o zbliżającym się terminie płatności III raty : podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych  oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 16 września 2019r.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać u inkasentów – sołtysów, lub na rachunek bankowy Gminy Będzino w: PBS o/ Będzino  nr :    09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. 

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.

Hortulus mistrzem Agroligi

Już po raz kolejny w rolniczej stolicy Pomorza Zachodniego przyznano tytuły Mistrza Agroligi. 8 września podczas XXXII Targów Rolnych Agro Pomerania 2019 w Barzkowicach rozdano nagrody konkursu Agroliga w kategoriach Rolnicy oraz Firmy.  

Organizatorem wojewódzkiego szczebla konkursu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Ogrody Hortulus z gminy Będzino zdobyły tytuł Mistrza Agroligi w kategorii „firmy” i jednocześnie awansowały do szczebla krajowego konkursu organizowanego  przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.

To już drugi taki tytuł otrzymany przez Ogrody Hortulus. Tytuł Mistrza Agroligi Hortulus otrzymał w 2004 roku. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a firma rozwinęła się w kilku kierunkach. W 2014 r. otwarto drugi ogród – Ogrody Hortulus Specatbilis z największym na świecie labiryntem grabowym i wieżą widokową, oraz pełną infrastrukturą (parkingi, punkty gastronomiczne). Ogrody Spectabilis docelowo projektowane są na 35 ha, obecnie podziwiać można około 9 ha ogrodów, w tym założenia nowoczesne oraz klasyczne. Ogrody Tematyczne niezmiennie zachwycają bogactwem przedstawionych aranżacji. Na powierzchni 5,5 ha zobaczyć można m.in.: ogród japoński, francuski, skalny, wodny czy leśny. Dzięki wyjątkowej strefie klimatycznej, w której znajduje się Hortulus podziwiać tu można również rośliny rzadkie i egzotyczne jak na warunki Polski. Całe gospodarstwo liczy 88 ha.

Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także – Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Dożynki Gminne w Tymieniu- działo się!

Licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy, zaproszeni goście, moc atrakcji i konkursów, wspaniała atmosfera-tak można w skrócie podsumować coroczne Święto Plonów- Dożynki Gminne w Tymieniu. Odbyły się one w minioną sobotę, na placu przy Domu Ludowym. Zmierzających na to wydarzenie gości witały humorystyczne postacie, w tym sympatyczny krecik. To dzieło sołectwa Tymień, gospodarza tegorocznego Święta Plonów.

Dożynki rozpoczął uroczysty korowód, w którym z wieńcami wystąpiły niemal wszystkie nasze sołectwa. Następnie, tradycyjnie już miała miejsce msza dożynkowa, celebrowana przez proboszczów czterech parafii naszej gminy, oraz  dzielenie chleba i prezentacja wieńców. Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za udział w uroczystościach, wspomniał też pokrótce o wartości, jaką jest chleb, po czym ucałował dożynkowy bochen, który podali mu starości -Justyna Mróz, oraz Jacek Sobieraj.

Stałym zwyczajem, rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja miała bardzo trudne zadanie, ze względu na kunszt wykonania i różnorodność prezentowanych  form. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Dobrzyca, drugie miejsce przyznano sołectwu Komory, trzecie miejsce przypadło sołectwu Łopienica/ Łasin Koszaliński.

Dożynki poprowadzili w pięknych strojach ludowych Ewa Jaroniewska, oraz Jerzy Łuczak. Nie zabrakło oczywiście  wystawców. Swoje stoisko miał między innymi Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie,  pasieka Hawran, Stowarzyszenie Lepsze Jutro i KRUS Koszalin.

Był oczywiście gorący bufet, grochówka, a dla dzieci „dmuchańce”, klauni i malowanie twarzy. O oprawę muzyczną zadbały zespoły: „Swaty”, „Zalesianie”, „Popowianie”, oraz „Kwiaty Polskie”. Na loterii fantowej każdy los wygrywał, a nagrody były okazałe.

Gwiazdą  wieczoru był wokalista disco polo, Kris Talisman. Wystąpili także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Stefan Romecki, Senator RP Piotr Zientarski, oraz Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz, który wręczył medale „Zasłużony dla rolnictwa” Teresie Załóg, oraz Arkadiuszowi Kowalskiemu.

Przedstawione zostały wyniki konkursu „Piękna Wieś- Twoja zasługą”. W kategorii „Wieś” pierwsze miejsca zajęła Dobrzyca. W tym roku nowością były konkursy dożynkowe: „Najsmaczniejszy domowy chleb”, oraz „Turniej Sołectw Gminy Będzino o Puchar Wójta”. Najsmaczniejszy chleb upiekła Kazimiera Rama, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie. Drugie miejsce przypadło Wioletcie Tkacz z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrem, a miejsce trzecie zajęła Elżbieta Frankowska z Mścic. Dla wszystkich biorących udział w konkursie były przewidziane nagrody.

Niesamowitych emocji dostarczył turniej sołectw, gdzie dwie bohaterskie drużyny  z sołectw: Dobrzyca, oraz Dobre , stanęły w szranki. Pięcioosobowe drużyny mogły wykazać się podczas konkurencji tak niecodziennych jak rzut kaloszem do celu (obręcz hula hop), bieg w spodniach trzynogawkowych. Był także sprawdzian wiedzy trzeba było odpowiedzieć na wylosowane pytania dotyczące Gminy Będzino. Zmagania zakończyły się remisem, a zabawa była przednia. Więcej: Film- część I, film-część II.

Dożynki Gminne w Tymieniu przeszły już do historii. Będziemy wspominać je z pewnością miło, bo atmosfera była wspaniała, mieszkańcy dopisali, a wszyscy bawili się doskonale do późnych godzin nocnych.

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe

Dołącz- Masz Głos!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu?

Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

Więcej informacji: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/

Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego DZIK Koszalin informuje o zaplanowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2019/20.

Szkolenia komputerowe

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w naszej gminie. Narada dotyczyła spraw bieżących dotyczących oświaty, rozmawiano o planach i dalszych działaniach dotyczących roku szkolnego 2019/2020.

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski złożył gratulacje wyłonionym w konkursach dyrektorom, jednocześnie życząc powodzenia w pracy zawodowej.