Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Będzino planuje aplikować o środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie zadania pod nazwą ‘’Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino’’ w 2023 roku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu.

Wnioski można składać do dnia 20 lutego 2023 roku.

Osoby zainteresowane demontażem lub odebraniem zdjętego już azbestu ze swojej nieruchomości prosimy o zgłaszanie się do pok. Nr 16 tut. urzędu, bądź pod nr tel. 94 3162 551

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których nieruchomości zostały ujęte
w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” oraz dopełniły formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (tj. zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli jest wymagane).

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

  • demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
  • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

 

*UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Będzino
o dofinansowanie w/w zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Zima to trudny czas dla zwierząt. Twój pies świadczy o Tobie!

Zima to trudny czas dla zwierząt

Twój pies świadczy o Tobie!

To Twoja sprawa i obowiązek, żeby zadbać o swojego psa. Szczególnie teraz, kiedy na dworze pada deszcz, śnieg i panuje chłód, zwróć uwagę na warunki, w jakich utrzymujesz swoje zwierzę! Zimą zwierzę jest narażone na hipotermię, odmrożenia, a nawet śmierć.

Twoim obowiązkiem i zwykłą przyzwoitością jest zapewnić zwierzęciu ciepłe schronienie, pożywienie, dostęp do wody oraz opiekę.

Najlepszym miejscem dla psa jest ciepły dom. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości i zwierzę przebywa na zewnątrz, koniecznie zapewnij mu ciepłe schronienie. Niech pomieszczenie chroni przed wiatrem i zimnem. Jeśli pies przebywa w budzie, musi być ona szczelna. Możesz ją ocieplić np. styropianem czy płytą OSB. Ustaw budę na palecie, to odizoluje ją od podłoża. Koniecznie włóż do niej słomę, sprawdzi się to lepiej niż koce czy inne materiały, które przemoczone są bezużyteczne.

Pies powinien mieć stały dostęp do wody. Jeśli temperatury są ujemne i woda zamarza, trzeba wymieniać ją częściej. Możesz dodać do wody trochę oleju i podać ją ciepłą (nie gorącą!) – wtedy wolniej zamarznie. Pamiętaj także o zapewnieniu zwierzęciu ciepłego pożywienia.

Zdejmij łańcuch! Ruch pozwala się ogrzać. Zapobiega też chorobom stawów, które są bardzo bolesne. Zapewnij zwierzęciu bezpieczne miejsce do życia i swobodnego ruchu.

Zwierzęta mają swoje prawa!

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego zwierzę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz zwierzę w warunkach zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu lub powodujących cierpienie – jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała, lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie (art. 37 ust. 1 u.o.z.).

Jeśli widzisz, że zwierzęciu dzieje się krzywda – reaguj. Jest wiele możliwości pomocy zwierzęciu. Spróbuj porozmawiać z sąsiadem, jeśli to nie pomoże, zawiadom lokalną organizację lub Policję.

Jeśli potrzebujesz informacji prawnej dotyczącej ochrony zwierząt, zadzwoń na Infolinię czynną we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00 pod numerem telefonu 695 902 335. Regulamin dostępny na stronie: ZWIERZowa Infolinia Bezpłatnej Informacji Prawnej (fundacjazwierz.org)

Rozpoczęto realizację robót budowlanych dotyczących dwóch inwestycji gminnych

Na początku lutego br. rozpoczęto realizację robót budowlanych dotyczących dwóch inwestycji gminnych tj.:
– utwardzenia kruszywem dróg gminnych w Pleśnej,
– budowy oświetlenia przy drodze do banku w Będzinie.
W ramach modernizacji dwóch dróg w Pleśnej, nową nawierzchnię z kruszywa zyskają odcinki o długości łącznej ponad 800mb. Natomiast w ramach budowy oświetlenia, wzdłuż drogi do banku, zamontowane zostanie 5 lamp oświetleniowych z oprawami typu LED.
Wskazane prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale tego roku.

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

 

     Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lutego do 28 lutego    producenci rolni mają prawo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • 48,00 zł na średnią roczną liczbę DJP bydła

Wnioski  wraz z fakturami VAT   stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji   rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022r., do 31 stycznia 2023r. można złożyć lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Będzinie.

W przypadkach szczegółowych informacji oraz  potrzeby potwierdzanie kopii faktur za zgodność z oryginałami należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za zwrot podatku akcyzowego Katarzyną Kubicką – pokój nr 15 ( 2 piętro ) lub pod nr telefonu 94 3162 552 , 883 018 036.

       Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania  zwrotu dostępne są w siedzibie urzędu , a także na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2023r.

 

Podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowych dla 3 planowanych inwestycji gminnych

W styczniu br. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla 3 planowanych inwestycji gminnych:
– Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo – Dobrzyca – Wierzchominko – Komory
– Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie
– Przebudowa drogi w miejscowości Strzeżenice.
Wszystkie projekty wykonane zostaną w tym roku i dadzą Gminie możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację ww. inwestycji.

Pomóż znaleźć właściciela lub dom dla pieska z terenu gminy Będzino

UWAGA !!!

Pomóż znaleźć właściciela lub dom dla pieska z terenu gminy Będzino.

Piesek przybywa obecnie w lokalizacji Smolne 19 ( tel. 725821593) jest mały, najprawdopodobniej domowy.

Właściciela lub Zainteresowanych adopcją proszę o telefon.

Kontakt: tel. 94-3-162-555

Zawody powiatu koszalińskiego w mini piłce siatkowej

Zawody powiatu koszalińskiego w mini piłce siatkowej dziewcząt odbyły się 12.01.2023r., a 18.01.2023r. chłopców na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mścicach. Po rozlosowaniu kolejności gier, zaciętej rywalizacji, lepszym stosunkiem setów wygranych, ostateczne wyniki uzyskano;

DZIEWCZĘTA

  1. m-ce SP Mielno
  2. m-ce SP Mścice
  3. m-ce SP Tymień

 

CHŁOPCY

1.m-ce  SP Łekno

2.m-ce  SP Mścice

3.m-ce SP Tymień

4.m-ce SP Mielno

Gościnnie sędziowali Tomasz Saramak i Dawid Lisowski.
Podziękowanie kierujemy włodarzom Gminy Będzino za medale dla wszystkich uczestników turnieju oraz uczniom naszej szkoły za pomoc w przeprowadzeniu zawodów oraz  gorący doping.

SPOTKANIE WS. BUDOWY ŚWIETLICY W POPOWIE

Dn. 30.01.2023 r. odbyło się spotkanie dotyczące budowy świetlicy w Popowie. Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy gminy, reprezentanci sołectwa Popowo, a także Radni i pracownicy Urzędu Gminy. Omówiono i zaprezentowano wizualnie założenia nowego projektu  budowlanego wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań, które wypracowano na podstawie wniosków z poprzedniego spotkania z mieszkańcami oraz zgłoszonych wówczas potrzeb w zakresie przyszłego użytkowania obiektu. Podczas spotkania mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, co wpłynie na jeszcze lepsze dostosowanie zaprojektowanych rozwiązań do potrzeb mieszkańców. Elementem spotkania było również omówienie potrzeb dotyczących stanu dróg gminnych oraz konsultacje z pracownikiem GZK w tym zakresie.