Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Drodzy mieszkańcy!
W związku z trwającą pandemią, w Polsce wprowadzone zostały nowe obostrzenia, m.in. :
– minimalna odległość między pieszymi wynosi 2 metry
– zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad
– ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie
– ograniczenia funkcjonowania sklepów budowlanych
– zamknięte hotele i obiekty noclegowe
– zawieszenie rehabilitacji, zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
– zakaz wychodzenia z domu dla osób poniżej 18 r.ż. bez opieki osoby dorosłej
– obowiązek używania rękawiczek w sklepach
– w godzinach 10-12 sklepy obsługują tylko osoby powyżej 65 r.ż.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w poniższym linku.

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

KOMUNIKAT

Mieszkańcy Gminy Będzino,

Chciałbym Państwu bardzo podziękować za odpowiedzialną postawę w tak trudnym dla wszystkich czasie, kiedy mamy epidemię wirusa SARS-COV-2. Dziękuję za wyrozumiałość w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu naszego Urzędu Gminy. Zapewniam, że razem z pracownikami staramy się, by sprawom pilnym nadać odpowiedni bieg administracyjny.
Apeluję do Państwa by przestrzegać wszelkich zaleceń mających na celu zniwelowanie zagrożenia, jakie stwarza koronawirus. Dlatego #ZOSTAŃMYWDOMU

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski

KOMUNIKAT!!!
Osoby starsze, które czują się samotne i potrzebują pomocy mogą dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer telefonu: 94 3162 337. Poniżej wykaz numerów pracowników socjalnych:
– 694 462 594
– 694 462 595
– 694 462 596
– 694 462 597
– 694 462 598

KRUS – ogólnopolska kampania informacyjna "Kupuj świadomie – Produkt Polski"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, a także o kontynuacji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt Polski

Wsparcie z ZUS – Tarcza Antykryzysowa

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

  • Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
  • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Powiatowy Urząd Pracy – Komunikat w sprawie rejestracji osób bezrobotnych

Informujemy, że do odwołania zostają wstrzymane osobiste rejestracje osób bezrobotnych w Urzędzie.

Rejestracji można dokonać:

  • w formie pełnej rejestracji elektronicznej wybierając na stronie Urzędu zakładkę „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” następnie wybrać „ rejestracja w urzędzie przez internet”. W ten sposób mogą zarejestrować się tylko osoby posiadające podpis elektroniczny lub możliwość potwierdzenia rejestracji profilem zaufanym.
  • wypełniając kartę rejestracyjną i załączone do niej druki oraz dołączając kopię dokumentów (wymienionych w informacji „dokumenty do rejestracji”).

Szczegółowe informacje na stronie:

https://koszalin.praca.gov.pl/-/11933235-komunikat-w-sprawie-rejestracji-osob-bezrobotnych

Akcja szycia maseczek w GOK w Będzinie

Nastał trudny czas dla nas wszystkich, walka o zdrowie z nieprzewidywalnym wirusem. W takich chwilach potrafimy się jednoczyć. Duża część ludzi łączy siły i pomaga tym, którzy są na tak zwanym pierwszym froncie, służbie zdrowia. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie również przyłączył się do szycia maseczek. Koordynatorką całej akcji jest pani Ania z Koło Gospodyń Wiejskich w Będzinie “Ino Będzino”. Instruktorzy ze świetlic w Dobrzycy, Strachominie oraz w Tymieniu szybko zabrali się do pracy. SZYJEMY!!! Maseczki zostaną przekazane do Szpitala w Koszalinie oraz trafią m.in. do Ośrodków Zdrowia działających na terenie naszej gminy.

Odbiór drogi – Borkowice-Śmiechów

W dniach 30-31 marca br. miał miejsce odbiór końcowy robót remontowych o blisko kilometrowej długości na odcinku Borkowice-Śmiechów. Remont polegał na utworzeniu ciągu pieszego w postaci chodnika oraz na wymianie nawierzchni na asfaltową ze wzmocnieniem konstrukcji wraz z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym.

Projekt dofinansowany został z Funduszy Europejskich pt. “Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: Przebudowa drogi Borkowice-Śmiechów.” Inwestycja była realizowana przez wykonawcę STRABAG Spółka z.o.o. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 249 281,26 zł na realizację I etapu, natomiast całe przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 8 316 980,88 zł, z czego koszt dofinansowania wyniósł 3 519 840,44 .
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwiększy płynność ruchu oraz poprawi estetykę miejscowości i jakość życia jej mieszkańców.

Komunikat starosty koszalińskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. nr 491), na podstawie wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości   

zawieszam na okres od 16.03.2020 r. do odwołania udzielanie osobiście na terenie powiatu koszalińskiego nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przywrócenie działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego nastąpi w chwili odwołania stanu epidemii, a o konkretnym terminie korzystający z pomocy prawnej zostaną poinformowani na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego i BIP Starostwa

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym okresie odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail.

Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc.prawna@powiat,koszalin.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość do pobrania na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl w zakładce „Darmowa Pomoc” lub na www.bip.powiat.koszalin.pl w zakładce „Starostwo – Nieodpłatna Pomoc Prawna”

KONTAKT pon. – pt. godz. 7:30 – 14:30

TELEFON 790 700 695

E-MAIL pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin będzie nieczynny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV2, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Będzinie 21, będzie nieczynny do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Materiał do szycia maseczek

 Drodzy mieszkańcy Gminy Będzino. Informowałem Państwa, że Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przystąpiły do akcji szycia maseczek. Chcę poinformować, że dzięki staraniom Pani Ani Wieczorek z KGW Będzino, za darmo udało  się pozyskać dużo materiału odpowiedniego do  maseczek wraz z instrukcją ich właściwego szycia. W sobotę 28.03 br.  jedziemy do Karlina pociąć materiał tak, by nie trzeba było robić tego samemu, co zabiera sporo czasu.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć akcję Pań z KGW i chcą szyć maseczki w domach, mogą kontaktować się z Panią Anią nr tel. 724 925 988  w celu umawiania się od poniedziałku na odbiór pociętego materiału z GOK w Będzinie. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę , byśmy czuli się bezpieczniej.

Z wyrazami wdzięczności

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski