Święto Pieczonego Ziemniaka w Strachominie

Dnia 18 września w naszej świetlicy odbyła się plenerowa impreza. To już tradycja, gdyż po raz trzeci organizujemy Święto Pieczonego Ziemniaka dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej w Dobrzycy. Dzieci ze Strachomina, które uczęszczają do tych klas przyszły tego dnia od razu do świetlicy i wspólnie ze swoimi rodzicami witały przybyłych gości. Wszystkie dzieci zwiedziły naszą świetlicę, w sali komputerowej chętnie skorzystały z gry w piłkarzyki, a także sprawdziły swoich sił w grze w badmintona. Nie była to jednak wizyta rekreacyjna, dzieci przybyły do nas na Święto Pieczonego Ziemniaka i z tej okazji zostały przygotowane konkursy, w których najważniejszy był ziemniak. Było zbieranie ziemniaków, jak podczas dawnych wykopek, układanie ziemniaczanych puzzli czy tor przeszkód z przenoszeniem ziemniaków. W przerwach pomiędzy konkursami wszyscy relaksowali się na placu zabaw oraz przy ognisku, gdzie najważniejszy był on, czyli pieczony ziemniak. Wszyscy, i mali i duzi, pałaszowali smaczne ziemniaczki z ogniska. Kiedy dzieci zajęte były konkursami, z kuchni unosił się zapach pysznego obiadu, rodzice niczym pszczółki gotowali coś na ząbek dla przybyłych gości. Na koniec dzieci otrzymały drobne upominki

Dziękujemy radnej pani Krystynie Najdzion, która przywiozła słodką niespodziankę dla dzieci, sołtysowi panu Andrzejowi Zielińskiemu oraz rodzicom, którzy pomagali przygotować nam ten dzień pełen wesołej zabawy.

Instruktor Monika Zielińska

 

Nie daj się zaszczep się!

Życzenia dla Przedszkolaków

Pomóż znaleźć dom dla pieska z terenu gminy Będzino

W poniedziałek 17 września 2018 roku został znaleziony pies w miejscowości Pleśna, gmina Będzino. Piesek jest przyjaźnie nastwiony do ludzi i zwierząt, jest średniej wielkości o maści czarno-brązowej.
Jeżeli ktoś zna właściciela, szuka pieska ze zdjęcia lub chce adoptować znalezionego pieska prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Będzinie, Dział Ochrony Środowiska tel. 668 018 155.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

SZKOLENIA I NOWE NABORY ZE ŚRODKÓW Z PROGRAMU RYBACTWO I MORZE

Zapraszamy na spotkania informacyjne i do konsultacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rybactwo i morze organizowanego przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką. Szczegóły w załączonych grafikach.

INFORMACJA Z XLVI SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 17 września 2018 roku, odbyła się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 z pózn.).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pani Elżbiety Kudełko, Dyrektor Przedszkola w Będzinie. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Pani Dyrektor.
W dalszej części obrad, Rada przyjęła Stanowisko Rady Gminy w Będzinie w sprawie poparcia działań dla Rady Gminy Kobylnica, która przyjęła uchwałę w dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko zostało przyjęte głosami 12:3.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
2) 2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
4) w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019 dotyczącego budowy w ramach ZIT, drogi Borkowice – Kładno ;
6) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019, na zadanie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Będzino”;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy;
8) w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Będzino;
9) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Będzino do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów;
10) w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, dostępne na www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.
Głos zabrała Pani Lucyna Parol Przewodnicząca komisji oświatowo – społecznej, która przedstawiła informację dotyczącą stanu placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy.
Następnie radni oraz sołtysi zgłosili szereg interpelacji, a Wójt Pan Broda przedstawił informację z działalności między sesjami.

Kolejna sesja odbędzie się 01.10.2018 r., a tematami jej będzie m.in. analiza wykonania budżetu gminy za I półr. br., sytuacja w rolnictwie, stan inwestycji gminnych, założenia społeczno – gospodarcze do budżetu gminy na 2019 r., a z uchwał najpilniejsza będzie dotyczyła uchwalenia nowego statutu gminy. Zamiany spowodowane są wymogami ustawowymi.

Informację przygotowała
Insp. UG. Ewa Jaroniewska

Elżbieta Kudełko – wspomnienie

Pani  Elżbieta Kudełko z domu Masiak urodziła się 17 maja 1963 r. w Kołobrzegu. Po zdaniu matury w 1982 roku w Liceum Ekonomicznym w Koszalinie, rozpoczęła pracę jako nauczyciel  w Państwowym Przedszkolu nr 5  w Koszalinie. W tym czasie zdobywała wykształcenie pedagogiczne na Wydziale Zaocznym Zespołu Szkół Pedagogicznych w Koszalinie. We wrześniu 1984 r. przeniosła swoje życie zawodowe do Będzina, zostając nauczycielem naszego gminnego przedszkola. W 1985 r. pełniła obowiązki dyrektora, a od 1990 r.       do tej niezwykle smutnej dla nas wszystkich chwili, była jego dyrektorem przez kilka kadencji.

W  2003 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny ,,Zarządzanie Oświatą”, a w 2004 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki w zakresie  wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pani Elżbieta Kudełko była bardzo aktywnym dyrektorem i nauczycielem. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się ze swoimi współpracownikami. Za swoją pracę zawsze uzyskiwała ocenę wyróżniającą i liczne nagrody oświatowe.

Bardzo dobrze współpracowała z rodzicami, a owocem tej współpracy były dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz ciągłe dbanie o wygląd placówki i jej wyposażenia.  Pozyskała grono przyjaciół Przedszkola, sponsorów. Ujmowała ludzi swoją serdecznością i uśmiechem, dla każdego znalazła chwilę czasu. Była lubiana i kochana przez przedszkolaków.

Gdy latem 2015 r. Pani Ela zachorowała, nie przypuszczaliśmy, że przegra z tą okrutną chorobą. Dzieliła swój czas na walkę z nią, rodzinę i pracę. Odeszła, pogrążając w smutku córkę Martę, męża Andrzeja,  rodzinę i nas wszystkich.

Pożegnaliśmy Naszą Przyjaciółkę, Wspaniałą Dyrektor, Oddanego swojej pracy Nauczyciela, skromnego człowieka, który żył i pracował wśród nas i z nami. Droga Elu – Będziesz żyła, w naszej pamięci na zawsze… Spoczywaj w pokoju!!!

“Uwaga Mieszkańcy!

W związku z planowanymi wyłączeniami prądu, Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w dniu 14.09.2018 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Borkowice, Pleśna, Śmiechów w godzinach od 8.00 do
14:00 oraz w miejscowościach: Barnin, Będzino, Będzinko, Dworek, Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno, Pakosław, Popowo, Zagaje w godzinach od 8:00 do 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy”

Chleb z gminy Będzino w sejmie

Chleb, który Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda przekazał posłowi Kukiz’15 Panu Stefanowi Romeckiemu podczas Dożynek Gminnych w Mścicach, został wręczony przez pana posła Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu. Pan Marszałek podziękował rolnikom za chleb i za trud ciężkiej pracy, a my dziękujemy za miły gest!