Czas żniw zakończony

Szanowni Mieszkańcy, drodzy Rolnicy Gminy Będzino Kończy się lato, za nami żniwa. Dla wielu z nas był to czas wypoczynku, urlopu, ale jak co roku o tej porze dla rolników był to czas wzmożonego wysiłku, by zebrać z pól zboża.

Obecnie rolnicy mają wiedzę i umiejętności, dysponują wydajnymi maszynami, ale przebieg pogody w ciągu całego roku i w okresie żniw, ma ciągle decydujący wpływ na plony. W tym roku pogoda pozwoliła zebrać zboża i większość producentów zbóż naszego regionu jest zadowolona ze zbiorów. Co roku świętowaliśmy zakończenie żniw dożynkami. Niestety, pandemia zmieniła i pokrzyżowała wiele planów. Wszyscy myśleliśmy, że ten trwający od marca trudny czas się wkrótce skończy. Jednak zagrożenie COVID-19 nie minęło, o czym codziennie informują nas media. Ponadto zbliża się czas zachorowań na grypę, więc nie wiemy, jakie jeszcze nas zagrożenia czekają. W związku z panującą sytuacją nie możemy zorganizować Dożynek Gminnych 2020. Jest nam z tego powodu bardzo smutno i przykro. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy dziś, o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi jest dla nas podstawą egzystencji.

Dziękuję w imieniu swoim oraz mieszkańców naszej gminy, rolnikom za codzienną pracę w swoich gospodarstwach, za trud wniesiony w sprawny zbiór plonów, które mam nadzieję zapewnią byt nam wszystkim przez cały rok. Wszystkim mieszkańcom Gminy Będzino życzę dużo zdrowia i nadziei na to, że wszelkie zagrożenia miną i „Zaczniemy wszystko od nowa. Przecież przyroda postępuje tak każdego roku”.  

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski

A tak było w ubiegłym roku..

Informacja nt. Gminnego Biura Spisowego – PSR 2020

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino oraz w godzinach od 15:00 do 20:00 (telefonicznie) członkowie Gminnego Biura Spisowego prowadzą dyżury w celach interwencyjnych oraz informacyjnych. Gminne Biuro Spisowe nie pełni dyżurów w weekendy oraz dni wolne od pracy, chyba że rachmistrz spisowy zgłosi zamiar przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego:

Pan Tomasz Zwierzyński Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 13
(094) 3162 545
607 388 381
Pani Katarzyna Kubicka Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 20
(094) 3162 552
883 018 036
Pan Maciej Ksiądz Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 18
(094) 3162 548
537 809 000

Koordynator prac spisowych:

Pani Anna Janiuk Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 17
(094) 3162 547
883 018 354

 

 

Mammobus

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym, tj. 14.09.2020 r., w godz. od 900 do 1700 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane mieszkanki naszej Gminy w wieku od 55 do 69 lat do skorzystania z okazji. Miejsce: Będzino 21, parking przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Spełniły się marzenia OSP w Dobrzycy

72 lata, czyli cały okres swojego istnienia – tyle Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy czekała na zakup pierwszego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. To pierwszy w tej OSP fabrycznie nowy wóz z zapasem środka gaśniczego na sobie. Wszystkie posiadane dotychczas samochody były nabywane jako używane lub posiadane dzięki użyczeniu. Opłacało się jednak czekać na ten historyczny dla jednostki moment, gdyż OSP otrzymawszy w 2019 r. dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogła zaprojektować wymarzony wóz według swoich potrzeb oraz współczesnych wyzwań z jakimi mierzy się ochrona przeciwpożarowa. Dzięki temu wyróżnia ją teraz innowacyjność w skali powiatu, województwa, a nawet kraju.

W sobotę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy koło Koszalina przyjechał po długich miesiącach oczekiwań nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Nowy nabytek druhów to Scania P360 4×4 z kompozytową zabudową firmy Wawrzaszek ISS z Bielska Białej. Na wyposażeniu znajduje się między innymi zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa dwuzakresowa, zderzakowe działko wodno-pianowe sterowane z kabiny, system piany sprężonej, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarka, zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie i sprzęt dostarczony przez jednostkę. Wóz jest innowacyjny z uwagi na wbudowany system  gaszenia suchą pianą firmy Oneseven. Dzięki niemu znacznie mniej CO2 oraz innych gazów i substancji szkodliwych trafi do atmosfery. W przypadku dużych pożarów, pożarów chemikaliów czy tworzyw sztucznych, co może się zdarzyć w większych firmach lub na drodze S6, system sprężonej piany powoduje, że ogień gaszony jest szybciej i emisja CO2 oraz innych szkodliwych związków do atmosfery powstałych w wyniku spalania jest krótsza w czasie. Ponadto system gaszenia suchą pianą jest innowacyjnym i bardzo zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, które rzadko występuje wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na 28 jednostek OSP w powiecie koszalińskim, w tym 15, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, system ten posiadają tylko dwie z nich. Są to jednak instalacje polskich producentów. Co istotniejsze nawet wozy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie nie są wyposażone w ten system. Druhowie przeszli już szkolenie u producenta wozu, jednak czekają ich jeszcze dwa szkolenia z przedstawicielem Scani i systemu Oneseven. Ostateczna wartość wozu wyniosła 1 319 790 zł brutto.

W tym samym projekcie OSP zakupiła wcześniej drona marki DJI Matrice 210 V2 wyposażonego w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu, a także kamerę termowizyjną marki Dräger (model UFC 9000).  Łączna wartość tych zakupów wynosiła niemal  100 tys. zł.

Wszystkie powyższe zakupy zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu z Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu w wysokości 85% oraz wkładu własnego zapewnionego dzięki środkom z budżetu Gminy Będzino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. Finalny bilans wydatków w projekcie nie jest jeszcze zamknięty, jednak już dziś wiadomo, że jego wartość przekroczy kwotę półtora miliona złotych. Należy podkreślić, że inwestycja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie z budżetu Gminy Będzino na niemałą kwotę niemal 300 000,00 zł (dokładnie 294 975,99 zł). Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tego ogromnego i niezwykle trudnego, ale jakże ważnego przedsięwzięcia, m. in.: Zarządowi i Pracownikom Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radzie, Wójtowi i Pracownikom Gminy Będzino, Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie Oddział w Będzinie oraz Druhom OSP w Dobrzycy. Nieoceniona była też bardzo sprawna współpraca z pracownikami firmy Wawrzaszek ISS z Bielska Białej, która doprowadziła do spełnienia wszystkich postawionych w zamówieniu oczekiwań. Dziękujemy także licznym lokalnym sponsorom – firmom i osobom prywatnym za wsparcie rzeczowe i finansowe  organizacji wydarzenia jakim był w minioną sobotę przyjazd i przywitanie nowego wozu w Dobrzycy oraz mieszkańcom za liczne przybycie i wspólne świętowanie.

Wszystkie zdjęcia, filmy i relacje  z projektu można obejrzeć na funpage’u OSP pod linkiem: https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Dobrzycy-293152757475992

Tekst i zdjęcia: OSP Dobrzyca

 

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

* 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
* 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
* 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
* 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
* 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

* oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

* kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
* gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
* indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

* oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

* szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
* tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Monika Piszak – doradca rolniczy
Tel. 608 401 736

Wystawa ogrodniczo-pszczelarska

Wszystkich chętnych prosimy o zapisy do 18.09.2020 r. pod numerem tel. 608 401 736.

Liczba miejsc ograniczona. Osoba do kontaktu – Doradca rolniczy – Monika Piszak

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie na dzień 15 września 2020 r., o godz. 09:00
Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXV/2020 z dn. 28.08.2020 r.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
7. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2019 r.
8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

 

Zapisy na treningi karate