Wakacje w Gminie Będzino

Granty Sołeckie 2022

W dniu 27 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Granty Sołeckie 2022”. W konkursie wyłoniono 180 inicjatyw sołeckich z gmin województwa zachodniopomorskiego (maksymalnie dwie inicjatywy sołeckie w danej gminie). W bieżącej edycji na konkurs wpłynęło łącznie 354 projektów. Spośród ofert przesłanych przez sołectwa z terenu naszej gminy dofinansowanie uzyskało sołectwo Będzino – pozycja rankingowa nr 128/354 oraz sołectwo Stosiław – pozycja rankingowa nr 139/354.

Dzięki wsparciu w ramach konkursu w Będzinie zostanie  utworzony „Park Street Workout”,  służący do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz do rekreacji sportowej, z którego korzystać będzie mogła młodzież oraz dorośli. W Stoisławiu zaplanowano natomiast  doposażenie placu zabaw w piramidę linową oraz karuzelę tarczową. Mamy nadzieję , że obie inwestycje podniosą atrakcyjność spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i zachęcą mieszkańców do aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Gratulujemy laureatom!

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Świadczenie, które wynosi 40 zł za osobę dziennie, otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. Zmiana w rozporządzeniu, która obowiązuje od soboty (25.06), określiła, w jakich przypadkach gmina może ten okres wydłużyć. Wydłużenie wsparcia jest możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60. roku życia lub mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

W przypadku osoby niepełnosprawnej lub starszej takie świadczenie przysługuje zarówno za tę osobę, jak i za osobę sprawującą nad nią opiekę oraz za dzieci tych osób. Jeśli pomoc udzielana jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Jeśli wsparcie udzielane jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego i jego dzieci.

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Jest wypłacane z dołu. Wypłatę pieniędzy gmina uzależnia od weryfikacji wniosku.

 

30 czerwca mija termin złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

https://bedzino.pl/deklaracja-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow/

III Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego 23 lipca 2022 r.

W sobotę 23 lipca br. w godz. 15:00-19:00 odbędzie się w Różańsku (gm. Dębno) III edycja Turnieju Kół Gospodyń Pomorza Zachodniego pod hasłem INWAZJA KOBIECEJ MOCY. Jest to największa w naszym regonie impreza integrująca środowisko kół gospodyń wiejskich. W zawodach weźmie udział blisko 40 kobiecych drużyn!  Zawalczą one o tytuł mistrzowski i nagrody o łącznej wartości 4000 zł.

Turniej to nie tylko rywalizacja kół gospodyń przy konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, zręcznościowych czy ekologicznych. To także mnóstwo atrakcji dla odwiedzających „od juniora do seniora”, których serdecznie zapraszamy do Różańska i kibicowania – informują organizatorzy.

Na terenie imprezy pojawi się kilkanaście stoisk wystawienniczych, na których będzie można podziwiać oraz zakupić oryginalne wyroby rękodzielnicze, czy smakować wyśmienitych potraw kuchni regionalnej i tradycyjnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie natomiast plenerowa zabawa taneczna „pod chmurką” do białego rana.

Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane udziałem w turnieju mogą zgłosić swój akces poprzez wypełnienie prostego formularz na stronie internetowej:

http://www.naszekgw.org/zgloszenia-na-turniej-kgw/

https://www.youtube.com/watch?v=9_MOOnaaF4c

Kontakt z organizatorami:

 • 693 581 524 (Justyna Baranowicz) | e-mail: kgw-rozansko@wp.pl
 • 502 792 080 (Maciej Patynowski) | e-mail: biuro@pfsp.pl

Projekt współfinansowany jest przez:

 • Powiat Myśliborski
 • Gminę Dębno
 • Program Społecznik zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.

Sponsorzy Strategiczni:

 • Północna Izba Gospodarcza Oddział w Dębnie
 • ALATAN Natalia Sypko

Sponsorzy:

 • GREATCODE Przemysław Goździewski
 • M-BUD Marian Wolański

Patroni medialni:

 • TVP Szczecin
 • Radio Szczecin
 • Kurier Szczeciński

Patroni honorowi

 • Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Wioletta Drzewińska – Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego
 • Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna

Organizatorzy:

 • Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego www.pfsp.pl
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku www.facebook.com/rozanskokgw
 • Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku www.facebook.com/kolochlopow
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Różańsku www.facebook.com/osprozansko