Zbiórka odpadów budowlanych

Zaproszenie na X Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w X Powiatowym Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, który odbędzie się w dniu 1 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury   w Dobrzycy.

Przegląd ten ukierunkowany jest na propagowanie i kultywowanie twórczości ludowej oraz popularyzację folkloru polskiego . Impreza ma charakter konkursu i wytypowane zostaną najlepsze zespoły i wykonawcy, którzy reprezentować będą powiat koszaliński na przeglądach wyższego szczebla. Jesteśmy jednak przekonani,   że wszyscy zasługiwać będą na wyróżnienie  i żaden zespół,  ani wykonawca nie wyjedzie z Dobrzycy  bez upominku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania prezentacji artystów ludowych. Bliższe dane o imprezie znajdują się na stronie internetowej GOK Będzino: www.kultura-bedzino.pl  . Imprezie patronuje Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski i Starosta Powiatu Koszalińskiego, Marian Hermanowicz.

Gminny  Ośrodek  Kultury w  Będzinie  wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym   w  Koszalinie organizuje  spotkanie  dla  kierowników , instruktorów i członków  zespołów  ludowych  działających  na  terenie powiatu koszalińskiego.  Odbędzie  się  ono dnia  10 kwietnia br. o  godz. 10.oo  w  sali  widowiskowej  GOK  w  Będzinie. Tematem spotkania będzie min. wymiana doświadczeń w sposobie prowadzenia i funkcjonowania zespołów ludowych, ich miejsce we współczesnej kulturze, zajęcia warsztatowe z jednym zespołów ludowych.

            Z a p r a s z a m y!

W bibliotece o Zofii Kossak nie tylko literacko

Zofia Kossak-Szczucka (Szatkowska) była nie tylko pisarką, dzisiaj trochę już zapomnianą. Była nietuzinkową postacią i wielką humanistką, więźniarką  Auschwitz i Pawiaka, bohaterką czasów II wojny światowej. O tym etapie w jej życiu, mało znanym powszechnie, opowiedział dr Leszek Laskowski. Bardzo ciekawie poprowadził spotkanie połączone
z pokazem multimedialnym i projekcją filmu.

Zofia Kossak pochodziła z rodziny słynnych malarzy Kossaków. Była wnuczką Juliusza Kossaka i bratanicą Wojciecha Kossaka. Jej siostrami ciotecznymi były poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i pisarka Magdalena Samozwaniec. Współzakładała Radę Pomocy Żydom „Żegota”, jedyną tego typu tajną organizację w okupowanej Europie.

Była dla mnie wielkim autorytetem – mówił Władysław Bartoszewski, pełniący w latach
1942-43 rolę sekretarza pisarki, gdy pod przybranym nazwiskiem ukrywała się w Warszawie. Używała mnie do noszenia zeszytu z notatkami, który wiecznie gubiła. Ale ja czułem się zaszczycony. Nalegała na to, żebym uczestniczył we wszystkich jej spotkaniach, a była podczas okupacji człowiekiem-instytucją. Zawdzięczam jej mnóstwo cennych znajomości.

Za swój wkład w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej otrzymała pośmiertnie
w 1982 roku medal „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”.

Danuta Sawicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Będzinie

Przypomnienie o płatności rat podatków lokalnych

Wójt Gminy Będzino przypomina, że 15 marca 2019 minął termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych .

Przypominamy podatnikom, że płacimy kwotę podatku wskazaną w decyzji lub nakazie ustalającym ich wymiar u inkasenta lub rachunek bankowy wskazany w pouczeniu decyzji . Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.

Zmiana terminu przyjmowania mieszkańców przez wójta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ten czwartek ( tj. 21 marca b.r.) Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski nie będzie przyjmował mieszkańców naszej gminy.

Natomiast wszystkie osoby chcące spotkać się z wójtem, proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu Gminy Będzino (nr.tel. 94 316 24 26), celem umówienia indywidualnego terminu spotkania w tygodniu.

 

Alert pogodowy

Uwaga! Wieczorem i w nocy w powiatach nadmorskich bardzo silny wiatr. Nie chowaj się pod drzewami. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Zostań w domu jeśli możesz.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Zmiana organizacji ruchu

UWAGA!

Informujemy iż w związku z budową S6 odc. Ustronie Morskie / bez węzła/- początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ulega zmianie organizacja ruchu.

Od dnia 18.03.2019 r od godz. 7.00  zostaje zamknięty odcinek drogi powiatowej DP 3514Z dla samochodów od skrzyżowania  DP z DK nr 11  ( skrzyżowanie Borkowice – Dobrzyca) do wjazdu do m. Dobrzyca.

Przewidziany objazd dla samochodów  do Dobrzycy oraz z Dobrzycy na Drogę Krajową nr 11, drogami: Droga Krajowa nr 11, skrzyżowanie DK 11 – Łekno tj. droga powiatowa DP 3518Z oraz drogą powiatową DP 3414Z na m. Wierzchomino do m. Dobrzyca.

Plan objazdu: OBJAZD_BORKOWICE_Plan sytuacyjny_rys. 1.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Dzień Kobiet w GOK

Dzień 8 marca minął w Gminie Będzino pod znakiem wspaniałej zabawy i ciepłej atmosfery. W piątkowe popołudnie sala Gminnego Ośrodka Kultury pękała w szwach. Licznie przybyłe z terenu naszej gminy Panie, bohaterki wieczoru, mogły spędzić miło czas przy muzyce kapeli Swaty, posłuchać śpiewu zespołu Kwiaty Polskie, oraz obejrzeć występ dzieci z grupy Agrafka. Ponadto była loteria fantowa,  której inicjatorem była radna Powiatu Koszalińskiego, Elżbieta Góral, występ kabaretu, tort i oczywiście szampan.

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i  radni Rady Gminy – Tomasz Baczyński, Andrzej Jóźwiak i Piotr Kołpacki, oraz sołtys Będzina, Adam Śnieżko, rozdawali Paniom kwiaty. Strażacy z OSP zadbali o słodki upominek dla każdej z uczestniczek. W rewanżu Przewodnicząca Rady Gminy Będzino, Barbara Grudzień złożyła życzenia wszystkim Panom na sali i każdemu z nich wręczyła drobny upominek z okazji Dnia Mężczyzny.

– Życzę Paniom dużo radości i uśmiechu, nie tylko w dniu ich święta- powiedział Wójt Mariusz Jaroniewski, składając życzenia ze sceny.