Odbiór odpadów gabarytowych

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Strzepowo na zebranie wiejskie w dniu 29 września 2022 r. o godz. 17:00

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny w Będzinie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy
Będzino, serdecznie zaprasza na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą
ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

 

  • wsparciu z Funduszy Europejskich,
  • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zasadach pozyskania dofinansowania,
  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

11 października  2022 r. w godzinach od 09:00 do 11:30w Urzędzie Gminy Będzino,

76-037, Będzino 19

 

Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

 

Organizator spotkania:

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie

Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin

tel. 94 31 77 405/407/409

e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Projekt „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Koszalińskiego do skorzystania z kompleksowego wsparcia
w ramach projektu pn. „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”, którego jedną z form będą bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje członków NGO w zakresie m.in. budowania wizerunku organizacji, metodologii tworzenia ofert konkursowych czy księgowości i zatrudniania pracowników.

Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w najbliższą sobotę, 1 października o godzinie 10:00 w Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Armii Polskiej 23 w Sianowie. Tematem szkolenia będzie „Budowanie wizerunku NGO w otoczeniu, silna marka III sektora, nowoczesne narzędzia komunikacji”.
Spotkanie poprowadzi Milena Szczepańska-Zakrzewska – na co dzień rzeczniczka prasowa sianowskiego samorządu, odpowiedzialna za wizerunek i PR instytucji z otoczeniem, graficzka mająca doświadczenie w budowaniu marki III sektora w regionie.

Zgłoszenie organizacji do udziału w projekcie, a tym samym udziału w szkoleniach, wymaga przesłania wypełnienia i podpisania poniższych dokumentów rekrutacyjnych , które są dostępne pod adresem www.ngowpowiecie.pl/do-pobrania – wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście, przesłać drogą pocztową na adres: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów lub zeskanować i wysłać na adres e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

O projekcie:

Działania projektu zaplanowano w sposób umożliwiający włączanie 48 NGOs we wszystkie płaszczyzny współpracy NGO z JST: od tworzenia lokalnych polityk publicznych (stworzenie grup roboczych, projektowanie aktów prawa lokalnego/programów; aktywne konsultacje dokumentów i ich przyjęcie przez organy stanowiące w JST) poprzez działania edukacyjne: szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje NGO’s oraz członków istniejących w Powiecie ciał dialogu obywatelskiego (np. Rad Sportu, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Działalności Pożytku Publicznego), aż po tworzenie warunków do społecznej aktywności tj. utworzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – jako Powiatowego ośrodka wsparcia dla NGO i grup nieformalnych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.ngowpowiecie.pl oraz strony Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej na portalu Facebook, bieżących informacji o doradztwie, szkoleniach i organizacji Powiatowego Dnia NGO.

Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu 8 gmin Powiatu Koszalińskiego zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szerszych informacji o projekcie.

Osobą do kontaktu jest: Dawid Marcinkowski, koordynator projektu, tel. 669 436 654, e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Starosty Koszalińskiego.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Skrzeszewo na zebranie wiejskie w dniu 28 września 2022 r. o godz. 18:00

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Wierzchominko na zebranie wiejskie w dniu 27 września 2022 r. o godz. 18:30