NSP 2021 – zgłoś swój udział w loterii!

Wziąłeś udział w spisie? Weź również udział w loterii i graj o nagrody.

 • Po wypełnieniu formularza spisowego pobierz unikatowy 10-znakowy kod, uprawniający do wzięcia udziału w loterii.
 • Zarejestruj otrzymany kod od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r. na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.
 • Oglądaj transmisje online z losowań na YouTube i Facebook na profilach GUS i sprawdź, czy wygrałeś!

Im szybciej zarejestrujesz się w loterii, tym więcej szans masz na wygraną!

Każdy zarejestrowany kod ma szansę na wygraną – osoby, które zgłoszą kod do loterii najpóźniej do 5 maja 2021 r. wezmą udział we wszystkich 6 losowaniach nagród I-ego stopnia (kart przedpłaconych o wartości 500 i 1000 PLN) oraz w losowaniu finałowym o nagrodę główną – 14 lipca 2021 r.

Nie zwlekaj i wykorzystaj wszystkie 7 szans!

Pierwsze losowanie nagród I-ego stopnia już 7 maja 2021 r.

Terminy kolejnych losowań i pozostałe szczegóły dostępne są w  regulaminie na stronie  https://loteria.spis.gov.pl/.

W sprawie pytań dotyczących loterii prosimy o kontakt, numer 22 871 99 21 (infolinia czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.35.2021.MD                                                                          Będzino dn. 22 kwietnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję
XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 kwietnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Będzino na lata 2021-2029;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino.
 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne
  w tym zakresie.
 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r.
 7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Skrzynki pocztowe

Uwaga! Szanowni mieszkańcy, skrzynki pocztowe w Będzinie zostały przeniesione spod Gminnego Zakładu Komunalnego i znajdują się przy wjeździe obok Ośrodka Zdrowia w Będzinie.

Uwaga! Zamknięta droga do banku

Przerwy w dostawie wody

Uwaga Mieszkańcy Dobrzycy!

W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca, w dniu 13.04.2021 r. nastąpi chwilowy spadek lub całkowity zanik ciśnienia wody.

Za niedogodności przepraszamy.

Konsultacje społeczne dot. koncepcji wprowadzenia ewentualnego spowolnienia ruchu na drogach osiedlowych w Mścicach

Zwracamy się do właścicieli nieruchomości przyległych do ulic:

– Południowej,

– Północnej,

– Tulipanowej,

– Gerberowej,

– Różanej,

o wyrażenie swojej opinii na temat propozycji wykonania spowolnienia ruchu poprzez zamontowanie szykan w lokalizacjach jak na załączonych rysunkach.

Zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w konsultacjach oraz składania wszelkich uwag i wniosków w formie pisemnej  ( urna przy wejściu do budynku UG Będzino lub wszelkie usługi pocztowe ) w nieprzekraczalnym  terminie do 17 maja 2021 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników o udostępnienie powyższej informacji jak największej liczbie osób. W dobie pandemii jest to jedyny bezpieczny środek komunikacji, ale nie wszystkim dostępny.

Kliknij aby pobrać materiały

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości o pow. 400 m2 z działki oznaczonej nr 172/4 o całkowitej pow. 0,19 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino KW nr KO1K/00089010/4

Kliknij aby wyświetlić