Treningowe uruchamianie syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
NA TERENIE GMINY BĘDZINO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

          w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku.

Read more

POLOWANIA DEWIZOWE NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Uwaga mieszkańcy! W dniach 19-27 stycznia b.r. na terenie gminy Będzino odbędą się dewizowe polowania na dziki, organizowane przez koła łowieckie, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Ministra Środowiska w celu walki z ASF.

Zarząd Koła łowieckiego „Jeleń” w Koszalinie planuje przeprowadzać polowania łowieckie w obwodach łowieckich nr 4,6, 42. Polowania te odbędą się w dniach: 19-20 i 26-27 stycznia b.r.

Koło łowieckie „Bekas” w Koszalinie planuje przeprowadzenie polowań na dziki i lisy w dniach:
20.01 oraz 26.01 (obwód nr 5) w pobliżu: Mielno, Będzino, Mścice, Dobiesławiec, Niegoszcz, Kazimierz, Łekno.

Ponadto, Kołobrzeskie Koło Łowieckie „Rys” organizuje zbiorowe polowanie na dziki i drapieżniki w dniu 20.01. w obwodzie nr 7. Zbiórka – Hubertówka, Tymień, godzina 9.00

Sołtysi Gminy Będzino

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Państwa Sołtysów naszej gminy na spotkanie, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2019 r., o godz. 12.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Tematyka spotkania:
♦ informacja dotycząca pierwszej raty podatku na rok 2019
♦ szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
♦ informacja pracownika ODR dotycząca planowanych szkoleń w 2019 r.
♦ informacja dotycząca wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję
♦ sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem sołectw
♦ podsumowanie kończącej się kadencji władz sołeckich.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że w ramach wywozu odpadów, do końca marca odbierane będą choinki. Prosimy o wystawianie choinek w dniu wywozu odpadów segregowanych, w dotychczasowych miejscach wystawiania odpadów.

Polowanie w dn. 13.01.2019

Informujemy, iż w dniu 13.01.2019 r. na terenach obwodów łowieckich 29 i 49 (Tymień) odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe. Polowanie odbędzie się w godz. od 8 do 15:30.

Godziny pracy w dn. 31.12

Uprzejmie informujemy, że w dn. 31.12.2018 r. Urząd Gminy Będzino będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2018 r.,  o godz. 10.00.

Read more

Godziny pracy w dn. 24.12

Uprzejmie informujemy, że w dn. 24.12.2018 r. Urząd Gminy Będzino będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  17 grudnia  2018 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Wolna trybuna.
  5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Powstaje Obywatelska Straż dla Zwierząt w Gminie Będzino

OGŁOSZENIE

Szukamy osób chętnych poświęcić trochę swojego wolnego czasu, żeby zmienić los zwierząt w naszej Gminie. Chcemy by członkowie aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz zwierząt. Reagowali na krzywdę, nielegalny handel, powiadamiali odpowiednie służby o krzywdzeniu zwierząt, organizowali akcje promujące adopcje, nadzorowali akcje pomocowe, poprawiające warunki bytowania zwierząt. Chcemy również usprawnić rejestrację i identyfikację na terenie Gminy Będzino. Potrzebujemy Ciebie!

Idea Straży dla zwierząt powstała z myślą o istotach, które są uzależnione wyłącznie od nas samych, ludzi. W naszej Gminie dzieją się rzeczy, których nie sposób człowiekowi ogarnąć umysłem. Bezmyślność lub zaniedbanie, a także brak świadomości mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji. Psy od wieków są nieodłącznym elementem polskich terenów wiejskich, chronią domostwa, pomagają w gospodarstwie, pełnia tez funkcje naszych przyjaciół. Każdemu z nich należy się “socjalne minimum” i nasz szacunek za bezwarunkowo wykonywaną pracę z największym poświeceniem. Również bezdomne psy i koty, to nasza odpowiedzialność. Niektóre giną pod kołami samochodów, mnożą się bez kontroli, niekiedy stają się bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka. Mamy nadzieję, że Straż dla Zwierząt w naszej Gminie powstanie po to, by nieść pomoc bezbronnym stworzeniom. Być może tuż obok Was dzieje się coś niedobrego i maltretowane zwierzęta potrzebują pomocy? Może na Waszej okolicy błąka się bezdomny pies? Aby zapanować nad sytuacją często potrzebna jest fizyczna interwencja, czasem rozmowa z ludźmi – waszymi sąsiadami, czasem potrzebna jest porządna buda, worek karmy, ciepły koc, snopek słomy. Prosimy Was dołączcie do tej inicjatywy, byśmy razem mogli stać na straży tych co sami o pomoc nie poproszą.

Szczegółowych informacji odnośnie wyżej wymienionej inicjatywy udziela Pani Karolina Kunz   – 537 141 138, biuro@husosky.org.