Awaria sieci wodociągowej

Uwaga !!!
Mieszkańcy miejscowości: Mścice ul. Bałtycka
Z powodu usuwania awarii na wodociągu w dniu 26.05.2022 r. (czwartek) nastąpi spadek ciśnienia lub całkowity zanik ciśnienia wody.
Przewidywany termin usunięcia awarii ok. godz. 12:00
Za utrudnienia przepraszamy!

Podpisanie umów SENIOR+

Podpisanie umów SENIOR +

W dniu 19 maja bieżącego roku w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Będzino podpisał dwie umowy dotacyjne na prowadzenie Domu Seniora i Klubu Seniora w ramach rządowego Programu Senior+. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej , oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Na prowadzenie Klubu Seniora w Mścicach w roku 2022 otrzymano dofinansowanie w wysokości 38 880,00 zł. Na prowadzenie Domu Seniora w Tymieniu otrzymano dofinansowanie w wysokości 77 760,00 zł.

Monitorowanie stanu czystości powietrza

Monitorujemy stan czystości powietrza

Gmina Będzino w ramach realizacji porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu „Czyste Powietrze” zakupiła stację pomiarową do monitorowania czystości powietrza SYNGEOS AIR. Czujnik stacji mierzy stężenie pyłów PM 1, PM 2,5 oraz PM 10 w czasie rzeczywistym. Dodatkowo podaje podstawowe parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie atmosferyczne. Wyniki pomiarów prezentowane są w formie raportu graficznego na stronie Gminy Będzino: www.bedzino.pl oraz na mapach pod adresem https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Wszystkim mieszkańcom przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych jakie są dostępne w ramach Programu „Czyste Powietrze” . Zachęcamy do odwiedzenia strony programu https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/ lub kontaktu z Gminnym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy tel. 094 31 62 541

Zmiana daty wywozu odpadów wielkogabarytowych

UWAGA MIESZKAŃCY

Została zmieniona data wywozu odpadów wielkogabarytowych (GABARYTÓW)
z 11 czerwca na 25 czerwca 2022r.