II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 MAJA 2023 r. należy dokonać wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uwaga Mieszkańcy Strzeżenic!

Uwaga Mieszkańcy Strzeżenic!

Z powodu prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w dniach 18 maja 2023 r. (czwartek) – 19 maja (piątek) w godzinach między 21:00 a 06:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia oraz zmętnienie wody w miejscowości Strzeżenice.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga Mieszkańcy Łekna, Kazimierza Pomorskiego i Strzeżenicy!

Uwaga Mieszkańcy Łekna, Kazimierza Pomorskiego i Strzeżenicy!

Z powodu prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w dniach 17 maja 2023 r. (środa) – 18 maja (czwartek) w godzinach między 20:00 a 06:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia oraz zmętnienie wody w miejscowościach Łekno, Kazimierz Pomorski i Strzeżenice.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zabranie wiejskie w Strachominie

Zwołuje się na dzień 22 maja 2023 r. (poniedziałek) godzina 17.00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Strachomino,  w budynku świetlicy wiejskiej.

Przedmiotem spotkania będzie przyjęcie  Planu Odnowy Miejscowości Strachomino.

Sołtys sołectwa Strachomino
Renata Łuczak