Zasłużeni dla Gminy Będzino

Nagroda za szczególne osiągnięcia

Rada Gminy w Będzinie w dniu 1 marca 2006 r. podjęła uchwałę nr XXXII/265/06 w sprawie ustanowienia odznaki “Zasłużony dla Gminy Będzino”. Odznaka jest przyznawana w drodze uchwały przez radę gminy i jest wyrazem podziękowania i uznania za zasługi dla Gminy Będzino. Wniosek o jej przyznanie mogą złożyć komisje rady gminy, klub radnych, Wójt Gminy Będzino, instytucje, organizacje społeczne i zawodowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Może być przyznawana osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Wyróżniony otrzymuje odznakę wraz z legitymacją i aktem przyznania.

Lista zasłużonych