Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Syreny alarmowe

Urząd Gminy Będzino informuje, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 1700 w remizach OSP: Będzino, Dobrzyca i Mścice zostaną uruchomione syreny alarmowe, emitujące modulowany sygnał dźwiękowy ciągły, przez okres 3 minut. Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 r. Prosimy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, by […]

Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 27.06.2019 odbyła się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom. Wójt Gminy Będzino przedstawił raport o stanie gminy […]

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD Będzino dn. 19 czerwca 2019 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala […]