Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino! Zwracamy się po raz kolejny z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców naszej Gminy o dołączenie do akcji szczepień przeciw COVID-19! Jednocześnie przypominamy Państwu, że na terenie naszej Gminy działają trzy punkty szczepień populacyjnych przeciw COVID – 19: BALTICMED (ŁODZIANIN) MŚCICE RZEMIEŚLNICZA 4 76-031 MŚCICE NZOZ „BĘDZINO” Małgorzata Gasińska, Stanisław Celmer BĘDZINO […]

50-lecie pożycia małżeńskiego

 50-lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, a „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie odbyły się uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania […]

Badaj się i bądź zdrów – Profilaktyka 40+

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.  realizowany jest następującymi metodami obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI) uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego (CATI) metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – […]

Informacja dotycząca nowych dowodów osobistych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  z informacją uzyskaną od Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA , złożenie wniosku  o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, będzie możliwe jedynie do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków przez internet zostaną wyłączone. Podstawa prawna art. 10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych […]

Inicjatywa mieszkańców Tymienia

Sołtys Franciszek Adamiuk z Radą Sołecką i mieszkańcami miejscowości Tymień zainicjowali zakup serduszka – pojemnika na nakrętki, w celu zbiórki nakrętek plastikowych.  Pierwsza partia została przekazana dla osoby niepełnosprawnej Pana Ryszarda na rehabilitację. DZIĘKUJEMY  ZA  WSPÓLNE  ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCOM  TYMIENIA

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.39.2021.MD                                                                            Będzino dn. 21 lipca 2021 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 lipca 2021 r., o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury […]

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2020 r. odbędzie się na XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie. Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami […]