Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD Będzino dn. 19 czerwca 2019 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala […]

Informacja z VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 26.04.2019 r. odbyła się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom. Po wolnej trybunie Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące […]

Znamy już datę emisji programu Zakochaj się w Polsce!

Ogrody Hortulus serdecznie zapraszają do obejrzenia odcinka programu Zakochaj się w Polsce, zrealizowanego w Ogrodach Tematycznych Hortulus i Ogrodach Hortulus Spectabilis. Odcinek będą Państwo mogli obejrzeć w TVP1 28 kwietnia o godzinie 8:30. Zobaczcie, jak Tomasz Bednarek odkrywa zakątki i tajemnice ogrodów w Gminie Będzino 😉