Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Będzino informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku,  w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – […]

Edukujemy i żyjemy!

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” pragnie poinformować, iż zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach naboru specjalnego do Programu Społecznik na Ratunek, mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Projekt pt. „Edukujemy i żyjemy! Profilaktyka prozdrowotna w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19” ma na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 […]

Bitwa o wozy

„Bitwa o wozy” to profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  20 czerwca br. wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak poinformowali o akcji “Bitwa o wozy” podczas konferencji prasowej w MSWiA. Zapowiedziano, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów […]

V Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych

Już po raz piąty w Ogrodach Hortulus Spectabilis będzie można poznać oryginalne smaki kwiatów jadalnych. Tegoroczna edycja Kulinarnego Festiwalu Kwiatów Jadalnych  odbędzie się 11-12 lipca, pod hasłem: Kwiatowy smak orientu. Zgodnie z tematem przewodnim festiwalu w Ogrodach Spectabilis zaprezentowany zostanie nowy ogród – Ogród kwiatów orientu. W założeniu zaprezentowane zostaną jadalne kwiaty orientalne takie jak: […]

Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. W puli dla najaktywniejszych jest […]

Zawiadomienie o zebraniu sołtysów

Będzino, dn. 8 lipca 2020 r. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU SOŁTYSÓW Zapraszam serdecznie na spotkanie z wszystkimi sołtysami z terenu gminy Będzino, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r., o godz. 11:00 w sali Domu Ludowego w Mścicach. Tematem spotkania będą bieżące sprawy sołectw. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Mateusza Dębowskiego pod numerem telefonu […]

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.23.2020.MD                                                               Będzino, dn. 8 lipca 2020 r.   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 08:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego […]

Program Remiza kolejne wsparcie Funduszu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na energooszczędne oraz modernizacja oświetlenia. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie zachodniopomorskim przejdą termomodernizację w ramach Programu Remiza, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet na 2020 rok to 300 tysięcy złotych. To kolejne – po Ogólnopolskim Programie Finansowania Służb Ratowniczych i Programie Mały […]

OSP w Dobrzycy szkoli operatorów drona

Trwa projekt, w ramach, którego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy doposaża się w sprzęt  ratujący zdrowie i życie mieszkańców nie tylko gminy Będzino, lecz także miasta Koszalin i całego powiatu koszalińskiego. Druhowie mają już za sobą pierwsze półrocze projektu, podczas którego zdążyli zrealizować cześć przewidzianych w nim zakupów. Lada dzień sześciu członków OSP w Dobrzycy […]