Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Zapraszamy na Dyniowe Garden Party

Rok temu zapoczątkowaliśmy nową tradycję organizacji Dyniowego Garden Party. Po sukcesie I edycji rozpoczęliśmy przygotowania do następnego święta dyni. Już 29 września zapraszamy na kolejną odsłonę Dyniowego Garden Party z jeszcze większą ilością atrakcji. Dynie w różnych odmianach posłużą nam do przygotowania niesamowitych aranżacji, smacznych dań oraz jako rekwizyty do zabaw. Dyniowe przysmaki Tradycyjnie na […]

Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 24 września 2019 r. , o godz. 09.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia będzie m.in. omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 26 września  2019 r., o godz. 10:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji […]

Zawody w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

7 września w Ogrodach Hortulus Spectabilis odbędą się widowiskowe Zawody w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Biec, by pomóc. Tego dnia druhowie z OSP powiatu koszalińskiego na Waszych oczach będą zmagać się z sytuacjami do których mogą zostać zadysponowani by udzielić pierwszej pomocy. Oznacza to, że w różnych zakątkach ogrodu podziwiać będzie można strażaków w akcjach […]

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.10.2019.MD Będzino dn. 23 sierpnia 2019 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Wolna trybuna. 5. Podjęcie uchwał:        a) Projekt nr 1 – w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w […]