Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Zapraszamy do udziału w WOŚP!

Sie ma! W tym roku gramy z zaprzyjaźnionym sztabem WOŚP Rosnowo. Zachęcamy do licytacji na allegro, wiele ciekawych, wyjątkowych przedmiotów! Szukajcie licytacji z hasztagiem #4670Będzino Ten finał odbywa się pod hasłem “Finał z głową” i dotyczy laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Poniżej tylko kilka przedmiotów od #GminaBędzino wystawionych do licytacji na allegro! Gramy!!!

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom – z okazji ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia, pociechy z wnucząt oraz wszelkiej pomyślności. Ten szczególny dzień jest okazją, by podziękować Wam za: ofiarowane serce, dobroć, cierpliwość i miłość, którymi darzycie swoje wnuki każdego dnia. Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i pracownicy Urzędu

E-Skarbonka WOŚP!

Rusza nasza e-skarbonka #GminaBędzino!!! Jeśli chcesz wesprzeć 29 Finał WOŚP wejdź na link i nie wychodząc z domu zasil puszkę WOŚP Sie ma! https://eskarbonka.wosp.org.pl/a85mg5 #eSkarbonkaWOSP   #wosp2021

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.31.2021.MD                                     Będzino dn. 21 stycznia 2021 r.   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]

Diagnoza problemów społecznych

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zlecenie gminy Będzino realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. […]

Czyste Powietrze

Wraz z końcem roku Gmina Będzino przedłużyła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła […]

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439), od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania […]

Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną w ramach funduszu sołeckiego

Urząd Gminy  Będzino  zaprasza i zachęca sołectwa z terenu naszej gminy do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inicjatywę realizowaną w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs ogłoszony przez  Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  ma na celu popularyzację i nagrodzenie najlepszych inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców terenów wiejskich. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało […]