Wprowadzone przez admin

KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga Mieszkańcy! KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ   Gminny Zakład Komunalny w Będzinie ogłasza, iż na terenie gminy Będzino jest prowadzona kontrola dotycząca nielegalnego podłączenia  ścieków opadowych i wód drenażowych z posesji do kanalizacji sanitarnej. Prawidłowość podłączenia odbywa się poprzez zadymianie przewodów kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzanie do instalacji kanalizacyjnej na terenie posesji pigmentu barwiącego wody opadowe z systemu […]

Nagrody dla pracowników oświaty

W dniu 13 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się oficjalne wręczenie nagród Wójta Gminy Będzino dla dyrektorów oraz nauczycieli pracujących w jednostkach oświatowych z terenu gminy. Te wyróżnienie to forma docenienia wysiłku grona pedagogicznego szkół i przedszkola. Słowa podziękowania i serdeczne życzenia złożył Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski oraz Zastępca Wójta Dariusz […]

Cyfrow@ Gmina

W piątek, 8 października w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wiceszef MSWiA  Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, poseł Czesław Hoc oraz wojewoda Zbigniew Bogucki i wicewojewoda Tomasz Wójcik wręczyli przedstawicielom samorządów symboliczne czeki na realizacje zadań z zakresu cyfryzacji Jednostek Samorządu w ramach programu Cyfrowa Gmina. Nasza gmina , zgodnie z przyjętym przez […]

Scenariusz dla moich sąsiadów

Na terenie gminy Będzino trwa projekt pn. „Scenariusz dla moich sąsiadów”, którego celem jest integracja mieszkańców gminy Będzino podczas plenerowych projekcji filmów. Pomysłodawcą powstania lokalnego kina na leżakach był mieszkaniec Mścic – Krystian Kelm, który wraz z żoną Pauliną działa od niedawna w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju gminy Będzino. Organizacja stała się wnioskodawcą i otrzymała […]