Drewniany zakątek już otwarty

Drewniany zakątek  w Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu w ramach konkursu Klasa z Drewna organizowanego przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe już otwarty.

7 grudnia 2023r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego jeża w Tymieniu został uroczyście otwarty Drewniany zakątek wraz ze ścieżką edukacyjną. W uroczystości wzięli udział:

Pani Sylwia Halama Wójt Gminy Będzino,

Pan Mateusz Wagemann Wicewojewoda Zachodniopomorski,

Pani Barbara Grudzień Radna Gminy Będzino,

Pani Diana Kret Radna Gminy,

Pan Adam Gołębiewski Radny Gminy Będzino,

Ks. Proboszcz Wojciech Szulczewski,

Pana  Jarosław Deczyński Zastępca nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu Nadleśnictwa Gościno,

Pani Barbara Michalska – Leśniczy Leśnictwa Wierzchomino,

Pan Radosław Michalski Leśniczy Leśnictwa Strachomino,

Pan Franciszek Adamiuk – Sołtys Sołectwa Tymień,

Państwo Agnieszka i Ryszard Kucharycz – Wykonawca Projektu,

Pani Anna Kowalska Przewodnicząca Rady Rodziców,

oraz Przedstawiciele Mediów. Wszyscy goście otrzymali upominki, a wśród nich drewniane, ażurowe serca z napisem Dziękujemy i teczki, w których znajdowały się imienne podziękowania, broszura na temat realizacji zadań konkursowych Klasa z Drewna, informacja o finansowaniu działań i hymn szkoły. Wszystkie gadżety opatrzono logo Lasów Państwowych i logo szkoły.

Szkoła wygrała konkurs Klasa z Drewna organizowany przez Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Celem konkursu było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku, promowanie leśnictwa, edukacji przyrodniczej oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia szkoły. Placówka otrzymała na realizację zadań konkursowych 100 tys. złotych od Lasów Państwowych. Dzięki tym środkom powstał piękny zewnętrzny obiekt dydaktyczny, w skład którego wchodzą: altana, ławki, ławo stoły z grami dydaktycznymi, ścieżka dydaktyczna, gra edukacyjna, budki lęgowe dla ptaków, stacja meteorologiczna, ul dydaktyczny i hotel dla owadów.

Cały obiekt, będzie służył uczniom ze szkół podstawowych gminy Będzino, pensjonariuszom Domu Seniora w Tymieniu i dzieciom z Domu Ludowego w Tymieniu. Zaplanowano szereg zajęć terenowych, w ramach których ich uczestnicy będą poznawać znaczenie drewna w życiu człowieka, jako surowca ekologicznego i nie tylko.  Koordynatorami projektu są Małgorzata Gałka i Mirosław Gostomczyk. Uroczystość otwarcia dopełnił Ks. Proboszcz Wojciech Szulczewski, który dokonał poświęcenia wszystkich urządzeń i altany edukacyjnej. Wstęgę przecinali: Pani Sylwia Halama, Pan Mateusz Wagemann, Pan Jarosław Deczyński, a w imieniu szkoły i uczniów uczennica Ula Kujaszewska.

Dyrektor Mirosław Gostomczyk w uroczystym przemówieniu podziękował Pani Wójt i Panu Wicewojewodzie za to, że jako pierwsi zawiadomili go o rozpoczynającym się konkursie organizowanym przez Lasy Państwowe. Zaprezentował wszystkie działania związane z realizacją konkursu i podziękował wszystkim osobom wspomagającym realizację przedsięwzięć. Wyraził również swoje uznanie dla wykonawcy projektu Państwa Agnieszki i Ryszarda Kucharycz z Firmy Wyroby z Drewna z Ustronia Morskiego za perfekcyjne wykonanie wszystkich przedmiotów w Drewnianym zakątku. Podziękował za prezent ufundowany przez firmę, a są nim karmniki dla ptaków i kosz segregacyjny na śmieci. Pan dyrektor wyraził swoje zadowolenie z tego pięknego obiektu i przedstawił przyszłe działania edukacyjne w ramach zajęć terenowych. Podczas uroczystego otwarcia tej wyjątkowej zewnętrznej klasy, zaproszeni goście wyrazili swoje uznanie dla samego pomysłu konkursu i instytucji Lasów Państwowych. Po przemówieniu uczniowie z klasy II i IV zaprezentowali piękny program artystyczny pod kierunkiem Małgorzaty Matejek, Jolanty Marchewki i Małgorzaty Gałki. Następnie głos zabrała Pani Wójt Sylwia Halama, która   podziękowała przedstawicielom Lasów Państwowych, koordynatorom konkursu i wykonawcy drewnianej zabudowy za pomysł, opracowanie wniosku i jego realizację. Złożyła również życzenia związane z działalnością edukacyjną w obiekcie. Wyraziła swoje uznanie  i zaangażowanie Lasów Państwowych w realizację zadań edukacyjnych, ekologicznych ale i społecznych. Pan Mateusz Wagemann – wicewojewoda zachodniopomorski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na działalność Lasów Państwowych skierowaną bezpośrednio do uczniów. Stwierdził, że praktyczna nauka przynosi najwięcej korzyści. Złożył również podziękowanie na ręce przedstawicieli Lasów Państwowych, dyrektora szkoły i koordynator Pani Małgorzaty Gałki. Głos również zabrał Pan Jarosław Deczyński – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno, który w swoim wystąpieniu nawiązał do znaczenia lasu, drewna w życiu człowieka. Życzył również wspaniałych zajęć w tym pięknym obiekcie i zadeklarował chęć współpracy ze szkołą w realizacji zadań edukacyjnych. Cała społeczność wyraża wdzięczność Lasom Państwowym za tak wspaniały obiekt, który posłuży jej przez wiele lat. DZIĘKUJEMY.

 

Mirosław Gostomczyk

herb gminy

opublikowano 8 grudnia 2023