1 marca upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że producenci rolni którzy jeszcze nie  złożyli wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w pierwszym terminie, mogą to jeszcze zrobić do najbliższego poniedziałku –  1 marca br.

W związku z wieloma zapytaniami  wyjaśniamy, że producenci rolni, którzy ubiegają się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia aktualnego zaświadczenia z ARiMR o średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu w roku poprzedzającym rok (2020 r.), w którym został złożony wniosek.

Dokument ten jest podstawą do naliczenia przysługującego limitu w tym zakresie.

opublikowano 25 lutego 2021