15 marca jest ostatnim dniem na składanie wniosków do ARiMR dla producentów rolnych na szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-wystapieniem-w-2023-r-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych\

 

opublikowano 14 marca 2024