16 rocznica wejścia Polski do UE

Dziś obchodzimy 16 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.
1 maja 2004 roku, na mocy Traktatu akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, Polska stała się pełnoprawnym członkiem UE, wraz z dziewięcioma innymi krajami Europy. Od tego czasu wspólnie z innymi krajami, tworzymy gospodarkę i politykę Europy.

opublikowano 1 maja 2020