W dniu 16 kwietnia 2020 r. zostały dostarczone do Urzędu Gminy Będzino laptopy zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Po ocechowaniu sprzętu w odpowiednie nalepki i przygotowaniu protokołów przekazania, dyrektorzy szkół zostali zaproszeni do Urzędu Gminy po odbiór zakupionego sprzętu. Szkoły po przygotowaniu komputerów przez Informatyków docelowo udostępnią sprzęt dla nauczycieli i uczniów, którzy będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie. Nasza Gmina zakupiła 26 laptopów, 3 tablety, oprogramowanie i pozostały osprzęt komputerowy za kwotę 59 999,85 zł.