Historia naszego państwa składa się z wielu ważnych wydarzeń a jednym z najważniejszych, nie tylko w Polsce ale również na świecie było uchwalenie Konstytucji 3 maja (1791 r.). W tym roku przypada 229 rocznica. Kiedy Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, obywatele podjęli próby ratowania ojczyzny, czego efektem była majowa konstytucja. To była pierwsza tego typu ustawa podpisana w Polsce, a druga na świecie, która stanowiła symbol zwycięstwa.Konstytucja 3 maja pokazywała świadomość narodową oraz obywatelską naszych przodków. Dzięki jej twórcom uzyskaliśmy fundamenty budowy nowoczesnego państwa oraz społeczeństwa.

opublikowano 3 maja 2020