3 maja

Drodzy Współmieszkańcy Gminy Będzino,

uchwalenie Konstytucji III Maja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej i ma dla nas wymiar wyjątkowy, symboliczny. Mimo ówczesnych zawirowań udało się uchwalić akt prawny wprowadzający trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Wyrównał on szanse pomiędzy uprzywilejowaną szlachtą, a innymi stanami. Konstytucja, prócz tego, że zniosła liberum veto, wolną elekcję oraz konfederacje, to umożliwiła obywatelom możliwość aktywnego udziału w życiu publicznym. W dniu jej ustanowienia przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została utworzona Rzeczypospolita Polska. Choć sama konstytucja przetrwała zaledwie 14 miesięcy, to był to kamień milowy w nieświadomym jeszcze wtedy dążeniu do demokracji. Finalnym efektem historii tworzenia się demokracji był  rok 1997, w którym uchwalono obecnie obowiązującą konstytucję. Głównymi zasadami Konstytucji RP do dziś jest zasada suwerenności narodu, demokratycznego państwa prawa, sprawiedliwości społecznej, swobody działalności gospodarczej oraz ochrony własności. Z tych zasad korzystamy do dziś poprzez coraz większe zaangażowanie obywateli nie tylko w proces zarządzania państwem, ale również w swoje najbliższe otoczenie.

Przez ostatnie lata w gminie Będzino zrealizowaliśmy szereg inwestycji i działań, które były kierowane potrzebami lokalnej społeczności. Jako jedna z nielicznych gmin wprowadziliśmy fundusz sołecki, który jest odpowiednikiem miejskich budżetów obywatelskich, a który pozwala mieszkańcom uczestniczyć w decydowaniu o wydatkowaniu budżetu dedykowanego sołectwu na zadania inwestycyjne i społeczne w swoich miejscowościach. Proces decyzyjny na jaki cel mają być przeznaczone środki z funduszu sołeckiego wymaga współudziału i integracji mieszkańców sołectw.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie dużą bolączką mieszkańców Gminy Będzino jest stan naszych dróg. Wiele z nich wymaga pilnych remontów i napraw. W ostatnim czasie wspólnie ze starostwem przebudowaliśmy drogi powiatowe  w Dworku, Łopienicy, Łasinie, z Dobrzycy do Strachomina oraz z Dobrzycy do Popowa. Jako następne planujemy przebudowy drogi przez Dobrzycę wraz z chodnikiem oraz drogę Popowo ? Dobre. Z dróg gminnych powstałych w ostatnim czasie powstała droga w Mścicach i Tymień ? Kładno, natomiast podpisaliśmy umowę na  realizację odcinka Borkowice ? Śmiechów ? Kładno oraz czekamy na realizację odcinka Smolne – Wierzchomino. Szczególnie widzimy potrzebę  docelowo rozwiązania problemu dróg gruntowych, dlatego w tym roku w budżecie gminy przeznaczono milion złotych na przebudowę drogi w Będzinku poprzez montaż płyt typu jomb.  Dodatkowo na wniosek gminy otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 112 tys. zł na ten cel. Jeżeli to rozwiązanie zda egzamin będziemy stosować je dalej na innych drogach gruntowych. Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne w naszej gminie będą możliwe do wdrożenia dopiero po zakończeniu budowy drogi szybkiego ruchu S6. Wówczas jedną z pierwszych dróg jakie należy przebudować jest droga Będzino ? Komory ? Dobrzyca. Mamy także plany na kolejne remonty dróg w kierunku Pleśnej. Duże nadzieje na rozwój turystyki w naszej gminie wiążemy właśnie z tą nadmorską miejscowością oraz z Podamirowem. Stąd zamierzamy inwestować w tych miejscach nie tylko w dojazd do nich, ale przede wszystkim w infrastrukturę typowo wypoczynkową i rekreacyjną. W Podamirowie wybudowaliśmy oraz wyposażyliśmy hangar i co roku zachęcamy do odwiedzania jeziora Jamno przez cały sezon letni. Obecnie planujemy dalszy rozwój tej przystani. Ochrona środowiska jest jednym  z priorytetów naszych działań. Sieć kanalizacyjna obejmuje Mścice, Stoisław i Dobre podłączone do oczyszczalni miasta Koszalin w Jamnie. Oczyszczalnia  w Tymieniu na ten moment obsługuje Tymień. Mamy plany jej modernizacji, by poszerzyć zakres jej działania  i podłączyć do niej kolejne pobliskie miejscowości. W roku bieżącym na cel jakim jest dalsza rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej o miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo i Strzeżenice Wschodnie zainwestujemy ponad 3 miliony złotych, z czego blisko 2 miliony stanowi pozyskane dofinansowanie.

Inwestycje są ważne, ale dla nas najważniejszy jest człowiek ? jego problemy, plany i potrzeby. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych – to dla nich powstał i prężnie działa Środowiskowy Dom Samopomocy ?Razem Radośniej? w Będzinie, z którego każdego dnia korzysta ponad 30 osób. Od tego roku na terenie naszej  gminy organizowane będą usługi opiekuńcze i asystenckie, dzięki którym osoby starsze i schorowane będą mogły mieć zapewnioną opiekę w swoich miejscu zamieszkania, bez widma konieczności przeprowadzki do domu pomocy społecznej. Myślimy o ludziach starszych i samotnych, dla których istnieje konieczność powstania przestrzeni do spędzania jesieni życia, w której mogliby się spotykać, realizować swoje zainteresowania. To dla nich powstanie w tym roku Dom Seniora w Tymieniu i Klub Seniora w Mścicach.

W wielu działaniach i rozwiązywaniu problemów samorząd ma wsparcie w mieszkańcach – aktywnych obywatelach działających na rzecz społeczności lokalnej w grupach nieformalnych i stowarzyszeniach. To wspomaganie działalności gminy jest dla nas bardzo ważne, gdyż dzięki niemu możemy być bliżej naszych mieszkańców. Razem z placówkami kulturalnymi wspieramy aktywne grupy poprzez współorganizowanie wydarzeń i inicjatyw. Gminny Ośrodek Kultury proponuje przez cały rok szeroką ofertę na spędzanie czasu wolnego w czterech dużych placówkach w Będzinie, Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu oraz licznych świetlicach wiejskich. Pod jego opieką aktywną działalność artystyczną prowadzą taneczne i muzyczne zespoły ludowe: Kalina z Dobrzycy, Swaty z Będzina, Kwiaty Polskie z Tymienia, Popowianie z Popowa oraz Zalesie z Mścic. Biblioteka publiczna w Będzinie ma do dyspozycji mieszkańców atrakcyjny księgozbiór oraz działania promujące czytelnictwo w swojej siedzibie z Będzinie oraz filiach w Dobrzycy, Tymieniu i Mścicach. Szczególną dumą i radością napawa nas fakt działalności Chóru Dominanta z Mścic, mającego liczne sukcesy na festiwalach i przeglądach podczas prowadzonej nieprzerwanie od 30 lat działalności. W Tymieniu z sukcesami działa także już 5m lat Uczniowski Klub Karate Kyokushin, który dzięki swoim sportowcom co roku promuje naszą gminę zdobywając kolejne medale i miejsca na podium. Równie mocno za popularyzację sportu od dekad jesteśmy wdzięczni Szkolnemu Związkowi Sportowemu.

Mamy optymalną sieć szkół. Nie ma potrzeby likwidacji żadnej placówki. Będziemy nadal inwestować w polepszenie warunków edukacji dzieci i pracy nauczycieli. Czynimy nieustannie starania na uzyskanie dofinansowania na urządzenie boiska szkolnego z prawdziwego zdarzenia w Dobrzycy. Pierwszym krokiem w rozwoju infrastruktury placówki będzie profesjonalna bieżnia i plac zabaw jeszcze w tym roku.

Dbamy również o najmłodszych ? każde dziecko z gminy Będzino ma zapewnioną opiekę przedszkolną. W tym zakresie naszym ogromnym zmartwieniem stan przedszkola w Będzinie, który będziemy poprawiać poprzez doinwestowanie w celu polepszenia warunków pobytu dzieci i pracy personelu. Zadbaliśmy również o najmłodsze dzieci w wieku do lat 3 tworząc żłobek dla 30 maluchów dzięki czemu ich rodzice mogą spokojnie prowadzić życie zawodowe.

Rozdział VII Konstytucji w art. 166 mówi, że ?zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez samorząd?. A samorząd to my wszyscy, mieszkańcy, urząd gminy, sektor pozarządowy –  to wspólne działanie mieszkających w gminie Będzino obywateli. Myślę, że warto przy okazji święta uchwalenia Konstytucji 3. maja wspomnieć, żebyśmy o to nasze lokalne wspólne dobro wszyscy dbali, by rozwijać naszą małą ojczyznę jaką jest gmina Będzino.

opublikowano 3 maja 2018