Uwaga! Kończy się termin dystrybucji węgla do mieszańców gminy!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż  zgodnie z Ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w dniu 30.04.2023r. kończy się termin dystrybucji węgla do mieszańców.

W związku z powyższym, w celu pełnego zabezpieczenia logistycznego dostaw, wszystkie zainteresowane osoby zakupem węgla powinny złożyć stosowny  wniosek w terminie do 15.04.2023r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku posiadania na składzie w Niegoszczy odpowiedniej ilości węgla. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod tel. 94 31 62 546.

opublikowano 3 marca 2023