Będą kolejne laptopy dla szkół

Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych.

To już drugi projekt tego typu realizowany w Gminie Będzino. W poprzedniej edycji, w kwietniu 2020 r. gmina pozyskała środki na zakup 26 laptopów i i 3 tabletów na łączną kwotę ok. 60 tys. zł. Tym razem zakupionych zostanie kolejnych 21 laptopów wraz z osprzętem i oprogramowaniem na łączną kwotę 55 tys. zł.

Sprzęt otrzymają wszystkie 4 szkoły z terenu gminy Będzino, które na czas zamknięcia placówek, będą mogły wypożyczyć laptopy dla uczniów w celach dydaktycznych w czasie trwania zdalnego nauczania. Po zakończeniu pracy szkół w trybie zdalnym, laptopy docelowo doposażą sale informatyczne poszczególnych placówek, gdzie uczniowie będą mogli z nich korzystać w ramach zajęć na lekcji informatyki. Zakup został sfinansowany z projektu ?Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej? ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

opublikowano 30 czerwca 2020