Do budżetu Gminy Będzino trafi 2 mln złotych

W dniu 15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Będzino, która otrzymała 2 mln zł na termomodernizację i wykonanie prac adaptacyjnych oraz remontowych w gminnych budynkach socjalnych zlokalizowanych w miejscowościach Dworek oraz Wierzchomino.

Obecnie w obu budynkach (Dworek nr 4 oraz Wierzchomino nr 20), dzięki wsparciu ze środków budżetu Państwa w ramach zadania publicznego pn.: ?Wzajemnie Potrzebni?, prowadzone są prace adaptacyjne i remontowe, w wyniku których jeszcze w tym roku powstaną 22 mieszkania socjalne przeznaczonych dla osób w trudnej sytuacji życiowej, długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Właśnie te problemy często dotykają mieszkańców terenów popegeerowskich, na których zlokalizowane są wskazane budynki. Konieczne okazało się wykonanie w obu lokalizacjach prac termomodernizacyjnych, których nie obejmują realizowane obecnie roboty remontowe, a których przeprowadzenie pozwoli ograniczyć straty energii oraz zapewni efektywne oraz ekologiczne źródło ciepła.

Montaż paneli fotowoltaicznych pozytywnie wpłynie na zużycie energii w obiektach, co w efekcie pozwoli obniżyć koszty eksploatacji budynku. Realizacja inwestycji zmniejszy tym samym ponoszone przez lokatorów koszty ogrzewania oraz koszty energii elektrycznej. Ilość utworzonych w obiektach mieszkań nie wyczerpuje potrzeb lokalowych zgłaszanych w obu lokalizacjach, w ramach inwestycji planowane są również prace adaptacyjne w Wierzchominie, mające na celu utworzenie dodatkowych lokali mieszkalnych.

opublikowano 20 września 2023