Dodatkowe fundusze dla Domu i Klubu Seniora w Będzinie

Dziś w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się przekazanie umów na dofinansowanie dla samorządów z naszego województwa z zakresu wsparcia programu Senior + na rok 2023. Przypomnijmy, że działanie to obejmuje wsparcie dla klubów i domów seniora, zaś obie tego typu placówki funkcjonują z powodzeniem w Gminie Będzino.

Dzienny Dom Senior+ jest instytucją wspierającą osoby w wieku 60+. Placówka chroni seniorów przed samotnością i wykluczeniem. Głównym celem realizowanych zadań jest aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu a także nawiązanie współpracy różnych podmiotów społeczności lokalnej. W Będzinie Dzienny Dom Seniora znajduje się w Tymieniu.

Natomiast Klub Seniora, to nieco inna formuła. To oferta dla osób, które niekoniecznie wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a chcą pozostać aktywne i w atrakcyjny sposób zagospodarować swój wolny czas. Klub zapewnia tygodniowo co najmniej 20 godzin różnego rodzaju zajęć, które mogą być oferowane także poza placówką.

Gmina Będzino otrzymała łącznie kwotę 122 400 zł. przeznaczoną na utrzymanie 40 miejsc dla korzystających z placówek seniorów (Na Dom Seniora to kwota 81 600zł., na Klub Seniora kwota wsparcia to 40 800 zł). Umowę z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika odebrały: Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama oraz Skarbnik Gminy Będzino Anetta Tomala- Gajec.