Dofinansowanie na remont drogi i wsparcie dla strażaków z OSP

Podpisanie umowy- Fundusz Sprawiedliwości i Fundusz Leśny Gmina Będzino 17.08.2023

Podpisanie umowy- Fundusz Sprawiedliwości i Fundusz Leśny Gmina Będzino 17.08.2023

W dniu 17 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Smolne jak też przekazanie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie i Mścicach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Będzino: Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, Skabnik Gminy Anetta Tomala Gajec, Przewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Nożykowski i Radny Rady Gminy Będzino Sławomir Bryliński oraz zaproszeni goście: Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann, Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz, Prezes OSP Będzino Aleksander Woźnicki, druh Andrzej Chomątek z OSP Mścice, członkowie OSP z  Będzina i Mścic, sołtysi, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno ds. zagospodarowania lasu Jarosław Staniszewski i przedstawiciel wykonawcy, firmy KMC Krzysztof Machaj Company z Sianowa. To właśnie ta firma odpowiadać będzie za wykonanie nowej drogi w Smolnem.

Podpisanie umowy droga Smolne Fundusz Lesny gm. Będzino

-Podpisanie dzisiejszej umowy, to bardzo dobre wieści dla mieszkańców Smolnego, którzy będą mogli cieszyć się nową drogą już w październiku tego roku. To pierwsza umowa, która obejmuje wsparcie z Funduszu Leśnego, ale liczę bardzo na to, że nie ostatnia. Dla mnie, jako wójta ważne jest aby poprawić jakość życia mieszkańców, czemu służy też pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, na przykład takich, jak wspomniany Fundusz. Dodam jeszcze, że remont tej drogi to także zasługa Pana radnego Brylińskiego, który aktywnie działał w tym zakresie.- powiedziała Wójt Sylwia Halama.

Pozyskanie przez Gminę Będzino środków z Funduszu Leśnego, pozwoliło na pokrycie aż 90% wartości inwestycji wynoszącej blisko 670 tys. zł. Przebudowa dróg prowadzących do gruntów leśnych w miejscowości Smolne umożliwi dogodny dojazd do gruntów leśnych , okolicznych pól uprawnych i gospodarstw rolnych. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy istniejących trzech odcinków dróg szutrowych prowadzących w kierunku gruntów leśnych oraz łącznika pomiędzy drogami o łącznej długości 806 mb (w tym 134 m., których właściciel jest Powiat Koszaliński). Zakres robót obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni z płyt drogowych, żelbetowych, ażurowych typu jomb o szerokości podstawowej blisko 3 m z mijankami zwiększającymi szerokość do 5 m. Wykonanych zostanie 20 wjazdów.

Podczas drugiej części uroczystości, Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann wręczył przedstawicielom OSP symboliczne tablice ze wsparciem wynoszącym 30 tys zł. na każdą z dwóch jednostek. Wartość doposażenia, wynosząca w sumie 60 tys.zł pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości  Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, który jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom i przeciwdziałanie przestępczości.- Ta pomoc jest bardzo istotna dla pracy druhów i druhen OSP, pozwala na zakup środków ochrony osobistej, potrzebnych urządzeń. Strażacy z OSP często przecież ryzykują życiem i zdrowiem w akcjach ratowniczych, muszą więc być odpowiednio wyposażeni.- dodał Wicewojewoda Wagemann.

To już kolejne dofinansowanie przyznane z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu Gminy Będzino, w ubiegłym roku na umundurowanie przekazano 100 tys zł. W bieżącym roku dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup 5 kompletów ubrań bojowych dla OSP Mścice oraz wyważacz do drzwi z pompą i wężem i przecinak do pedałów dla OSP w Będzinie.

W wyniku dokonanych zakupów członkowie jednostek będą lepiej chronieni w trakcie udziału w zdarzeniach oraz sprawniej i z mniejszymi szkodami będą mogli wykonywać czynności związane z umożliwieniem dostania się do miejsc i osób w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Akcje prowadzone będą skuteczniej i w lepszych warunkach.

opublikowano 18 sierpnia 2023