Doniosły jubileusz czyli 75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach

W Gminie Będzino rzadko zdarzają się momenty, gdy świętować możemy tak niezwykłe chwile jak upamiętnienie 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach. Wiele dekad działalności, pomocy ludziom i wspierania lokalnej społeczności spowodowało, że w dniu 27 maja, przy pięknej słonecznej pogodzie na placu przed remizą OSP Mścice zebrał się spory tłum mieszkańców, przyjaciół i wielu zaproszonych gości.

Nie zabrakło pocztu sztandarowego, płynących życzeń, ani orkiestry dętej. Strażacy w swoich mundurach galowych wyglądali niezwykle elegancko, zaś druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z zapałem przystępowali do składania ślubowania. Jak wspomniał Krzysztof Szczur, Prezes OSP Mścice, data 27 maja została wybrana celowo, aby upamiętnić Dzień Pracownika Samorządowego, przypadający na ten właśnie dzień. Podziękował też za pomoc i zaangażowanie będzińskiego samorządu, któremu zależy przecież na rozwoju OSP w Gminie.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym p.rw. św. Antoniego Padewskiego, po czym nastąpił uroczysty przemarsz do remizy OSP w Mścicach i ślubowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przystąpiono do wręczania odznaczeń, miały miejsca też liczne przemówienia i gratulacje.

Głos zabrali m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann, Zachodniopomorski Komendant PSP nadbrygadier Jarosław Tomczyk. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama podkreśliła rolę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach, dziękując za zaangażowanie i trwanie na posterunku druhów i druhen. Gratulacje płynęły od zaprzyjaźnionych OSP z naszej gminy, a także od sołtysów i radnych.

Obchody 75-lecia OSP Mścice były także okazją do tego, aby dokonać oficjalnego otwarcia nowej części garażowej remizy z zapleczem socjalnym. Nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie figury św. Floriana oraz całej remizy. Kolejnym, miłym akcentem było wspólne spotkanie integracyjne w Domu Ludowym w Mścicach. Było o czym rozmawiać i co wspominać, gdyż 75 lat działalności to często historie całych pokoleń i zaszczepianie pasji do OSP z ojca na syna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach powstała w 1948 roku. Dynamiczny rozwój jednostki rozpoczął się po 1974 roku. Jednostka funkcjonowała jako jedna z nielicznych jako zakładowa OSP Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Mścicach mając na wyposażeniu Żuka A-15 z motopompą oraz murowano-drewnianą remizę. W roku 1988 została oddana nowa remiza strażacka z dwoma boksami garażowymi. Strażacy otrzymali również nowy samochód strażacki.

Lata 90-te to ciągły rozwój OSP w Mścicach, wygrane zawody wojewódzkie w sportach pożarniczych. W roku 1995 nastąpiło włączenie do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 1997 rok to natomiast poszerzenie działań o ratownictwo techniczne – OSP otrzymało lekki sprzęt do ratownictwa technicznego oraz lekki samochód ratownictwa drogowego Fiat Cinquecento. W 2010 i 2011 roku nastąpiła całkowita wymiana ratowniczego taboru samochodowego. Jednostka została wyposażona w dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, które uczestniczyły w blisko 1000 interwencji.

W roku ubiegłym w OSP Mścice służbę dla bezpieczeństwa obywateli rozpoczął nowoczesny średni samochód ratowniczo – gaśniczy zbudowany na podwoziu Renault 4×2. Jest to samochód, który łączy funkcję samochodu gaśniczego oraz ratownictwa technicznego.

W roku 2017 powstał pomysł poprawy warunków lokalowych i rozpoczęciu działań etapowo. W następnym roku powstał projekt architektoniczno-budowlany. W roku 2019 rozpoczęły się prace budowlane, ich finał nastąpił 27 maja b.r.

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh Marcin Frankowski. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Bartłomiej Wilk, dh Przemysław Teska, Pan Henryk Broda, Pan Henryk Lubocki, Przewodniczący Rady Gminy Będzino, Andrzej Nożykowski.

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali dh Krzysztof Frankowski, dh Karol Frankowski, dh Wiktor Kulesza, dh Radosław Todorowski, dh Grzegorz Frankowski, Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama.

Odznaką “Strażak wzorowy” odznaczeni zostali: dh Sebastian Myrga, dh Łukasz Lipiński, dh Andrzej Chomątek.

Kapituła Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana w dowód uznania za “wyraziste świadectwo chrześcijańskiego życia, od lat wyrażane poprzez pełną poświęcenia i ofiarną troskę o ratowanie życia ludzkiego i służbę drugiemu człowiekowi oraz zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej” odznaczyła społeczność Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach Zachodniopomorskim Krzyżem Św. Floriana.

Ponadto, OSP w Mścicach uchwałą nr LXXVII/433/23 Rady Gminy Będzino z dnia 25 maja 2023 r. przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach Odznakę „Zasłużony dla Gminy Będzino”, jako wyraz podziękowania i uznania za zasługi dla Gminy Będzino.

Serdecznie gratulujemy!

opublikowano 29 maja 2023