Doposażenie placu zabaw w m. Pleśna

W dniu 15.12.2023 r. Gmina Będzino podpisała umowę o dofinansowanie na realizację zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw w miejscowości Pleśna. W ramach projektu strefa rekreacji zyska nowy duży metalowy zestaw zabawowy oraz ławki i kosze na śmieci. Na placu staną również nowe tablice edukacyjne upowszechniając tym samym zasoby i tradycje rybackie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w wysokości 64 tys. zł.

Cel operacji: doposażenie placu zabaw w m. Pleśna, przeznaczonego na użytek publiczny służącej aktywności społecznej i upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich.

 

 

opublikowano 11 grudnia 2023