Dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej. Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2020. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku. Jednocześnie informujemy, że na zaświadczeniu o dochodzie rodziny powinna być wyszczególniona informacja o potrąceniach z tytułu składek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Rafał Turlej