Zapraszamy w imieniu organizatora: SZOWES – OWES w regionie koszalińskim na spotkanie animacyjne pn. “Formy współpracy JST-NGO przy realizacji zadań publicznych: procedura otwartego konkursu ofert i trybu pozakonkursowego”.
Omówimy nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dwóch ww. trybów – wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 X 2018 r (obowiązujące od 1 III 2019r)

Gdzie? 21 grudnia 2019, w godzinach 10.00-14.00 w sali szkoleniowej KARR S.A. ,ul. Przemysłowa 8

Zgłoszenia pod numerem telefonu 796 966 620

Serdecznie zapraszamy !

opublikowano 18 grudnia 2019