Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Rady

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom
i dyrektorom dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz samych wzorowych i wdzięcznych uczniów. Dziękujemy za codzienny trud wkładany w opiekę
i wychowanie najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy Będzino.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski wraz z radnymi