Edukujemy i żyjemy!

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” pragnie poinformować, iż zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach naboru specjalnego do Programu Społecznik na Ratunek, mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Projekt pt. „Edukujemy i żyjemy! Profilaktyka prozdrowotna w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19” ma na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 i chorobą Covid-19 wśród osób z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi z terenu Gminy Będzino, w tym uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym 50 osób zostanie objęte wsparciem w postaci materiałów edukacyjnych, higienicznych i ochronnych do wykorzystania bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Całkowita wartość projektu stanowi 6 220 zł, z czego 4 000 zł przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękujemy!