Gmina Będzino członkiem spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Sp. z o. o.

Podpisanie aktu notarialnego powołującego SIM , Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama

Podpisanie aktu notarialnego powołującego SIM , Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama

Dnia 4 grudnia b.r. w siedzibie delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie aktu notarialnego nowej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Sp. z o. o. stanowiącego początek realizacji inwestycji mieszkaniowych w tym szczególnie na wynajem, w ramach tzw. Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.  Jednym z samorządów zaangażowanych we współtworzenie SIM jest Gmina Będzino.

Skarb Państwa w Spółce reprezentuje Krajowy Zasób Nieruchomości który również ma udziały i będzie wspierał prawidłową realizację przedsięwzięcia, a także ułatwiał pozyskiwanie finansowania zewnętrznego.

SIM to coraz bardziej popularna w Polsce forma wynajmu lokalu na dogodnych warunkach, umożliwiająca zamieszkanie w nowym, komfortowym, dobrze wyposażonym mieszkaniu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów na początku.

Głównym celem Spółki Mieszkaniowej KZN Bałtyk jest budowa mieszkań na wynajem, z opcją wykupu dla osób które nie mają zdolności kredytowej a mają tzw. „zdolność czynszową”. Osoby ubiegające się o wynajem nie będą mogły mieć również tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której powstaną mieszkania.

Mieszkanie na wynajem w systemie SIM to oferta skierowana do rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku. Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w wysokości do 20% kosztu budowy lokalu, zakłada się, że po długotrwałym okresie najmu będzie istniała możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na własność. W przypadku rezygnacji z formy  własności, wpłacona partycypacja zostanie zaliczona na poczet czynszu bieżącego.

W ramach KZN Bałtyk planowana jest budowa co najmniej 810 lokali mieszkalnych. Na terenie gminy Będzino wstępnie zaplanowano ok. 30-40 lokali.

Gmina Będzino za zgodą Rady Gminy w Będzinie otrzymała wparcie w wysokości 3 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Spółce. Przewidziane są również inne możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na bezpośrednią realizację tej inicjatywy mieszkaniowej, z której gmina będzie korzystać już po formalnym zarejestrowaniu spółki.

opublikowano 4 grudnia 2023