Gmina Będzino z największym dofinansowaniem w powiecie Koszalińskim na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’

Gmina Będzino informuje, że w 2023 roku uzyskała największe dofinansowanie w powiecie Koszalińskim na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’. Wsparcie finansowe  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Realizacja zadania będzie obejmowała usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino w formie:

  • demontażu, transportu i unieszkodliwienia na 11 posesjach;
  • transportu i unieszkodliwienia na 25 posesjach

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu można się zapoznać na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Źródło: https://wfos.szczecin.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/azbest-do-likwidacji-ze-wsparciem-funduszu

 

opublikowano 19 kwietnia 2023