Gmina Będzino z niemal 3 milionowym dofinansowaniem z PROW

16.01.2023 podpisano umowę o dofinansowanie na zadania związane z gospodarką wodną na terenie gminy Będzino. Z ramienia Samorządu Województwa umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, a ze strony Gminy Będzino Pani Wójt Sylwia Halama w towarzystwie Pani Skarbnik Anetty Tomali – Gajec.

W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Dobrzycy, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie terenu przy stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej przesyłowej z Dobrzycy do Miłogoszczy, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłogoszcz wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2023 – 2024 w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

Dofinansowanie na operację pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 i wynosi 2 838 001,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie