Gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Ludowym w Dobrzycy odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której doceniono wysiłek grona pedagogicznego szkół i przedszkola. Sala dosłownie pękała w szwach, obecni  byli licznie przybyli nauczyciele i radni naszej gminy, oraz zaproszeni goście. Słowa podziękowania i serdeczne życzenia skierowano nie tylko do nauczycieli, ale do wszystkich pracowników oświaty w Gminie Będzino.

W swoim wystąpieniu, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski podkreślił wkład, jaki nauczyciele mają w kształtowanie przyszłości dzieci. Uroczystość uświetniły swoimi występami zespoły „Krokusy” i „Krokuski” ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, działające pod opieką pani Agnieszki Gajewskiej.

Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do przyznania nagród Wójta Gminy Będzino.  Nagrody otrzymali:

– Lidia Podgórska – nauczyciel i bibliotekarz,  Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie.

– Małgorzata Górzyńska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.

– Jolanta Rębacz- Stempowska – nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach.

– Renata Skurzyńska- nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach.

– Bogumiła Bukowczan- pedagog, Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu.

– Elżbieta Gostomczyk- nauczyciel, Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu.

– Mirosław Gostomczyk- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu.

opublikowano 24 października 2019